ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

nu


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม. 3 – ป.ตรี 33 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม. 3 – ป.ตรี 33 อัตรา
 
 กรมทางหลวงชนบท ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1. เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (พร.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10 อัตรา
 
 - ส่วนกลาง 8 อัตรา ส่วนภูมิภาค 2 อัตรา ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ 1 อัตรา จ.นราธิวาส 1 อัตรา
 
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
 
 2. นิติกร (พร.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 6 อัตรา (ส่วนกลาง)
 
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านกฎหมาย
 
 3. เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา
 
 - ส่วนกลาง 3 อัตรา ส่วนภูมิภาค 2 อัตรา ได้แก่ จ.อำนาญเจริญ 1 อัตรา จ.มุกดาหาร 1 อัตรา
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการอาชีพ ภาษาอังกฤษบริการ เทคนิคการอาชีพการสำนักงาน หรือเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.) กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา
 
 - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือม.6 หรือ
 
 - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1/ วิชาอาชีพ 2) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ
 
 5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พร.) กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 
 - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือม.6 หรือ
 
 - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1/ วิชาอาชีพ 2) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ
 
 6. นายช่างโยธา (พร.) กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 
 - ได้รับวุฒิปวส. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจช่างก่อสร้างสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
 
 7. ช่างโยธา (พร.) กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 
 - วุฒิปวช. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจช่างก่อสร้าง สาขาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
 
 8. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (พร.) กลุ่มงานเทคนิค 4 อัตรา
 
 - ส่วนภูมิภาค ได้แก่ จ.นนทบุรี 1 อัตรา จ.เพชรบุรี 1 อัตรา จ.หนองคาย 1 อัตรา จ.สมุทรสงคราม 1 อัตรา
 
 - เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
 
 การเลือกสรร
 
 1 . เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-27 ธันวาคม 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 
 - เข้าไปที่เว็บไซต์  http://www.dor.go.th/
 
 หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือที่เว็บไซต์  http://job.dor.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 - กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและคบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 
 - ให้พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกลงในแผ่น Floppy Disk เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีเกิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ใหม่ไม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข้ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
 2. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17-28 ธันวาคม 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
 
 ทั้งนี้ การสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครแล้วเท่านั้น
 
 3. ผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครจำนวน 130 บาท ประกอบด้วย
 
 - ค่าธรรมเนี่ยมในการสมัคร จำนวน 100 บาท
 
 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
 
 4. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1.5*2 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือซื่อในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อนำมายื่นในวันประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่านั้น
 
 ประกาศหางาน : กรมทางหลวงชนบท
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com