ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

nu


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงเรียนเตรียมทหาร รับน.ร.เตรียมทหาร ปี 51

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึก ษา 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 นักเรียนเตรียมทหาร
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.สอบผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชาตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหรือหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 2.อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปี ในปีที่จะเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และมีผู้ปกครองให้การดูแลรับผิดชอบ
 การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2534 ไปจนถึงผู้ที่เกิด พ.ศ.2537)
 3.เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นแต่ กรณีบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4.มีร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างและอวัยวะสมส่วน มีลักษณะท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 5.เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์กัยสตรีจนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยาแล้วโดยพฤตินัย
 6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 7.บิดามารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้ และพร้อมรับข้อผูกพันที่จะต้องกระทำไว้ต่อทางราชการ
 8.ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
 9.ต้องมีผู้รับรอง ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพสุจริต มีหลักฐานเชื่อถือได้ และพร้อมรับข้อผูกพันที่จะต้องกระทำไว้ต่อทางราชการ
 การจำหน่ายระเบียบการ
 1.ระเบียบการสำหรับสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง (สั่งซื้อทางไปรษณีย์) ราคาชุดละ 90 บาทโดยส่งธนาณัติ สั่งจ่าย “ผู้อำนวยการกองสถิติและวิจัย” ปณฝ.รร.จปร.26001
 2.ระเบียบการสำหรับสมัครทางไปรษณีย์ (ซื้อด้วยตนเอง) ราคาชุดละ 70 บาท
 3.ระเบียบการสำหรับสมัครด้วยตนเอง (ซื้อด้วยตนเอง) ราคาชุดละ 60 บาท
 
 วิธีการสมัคร
 การสมัครทางไปรษณีย์
 1.เปิดขายระเบียบการ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2551
 สถานที่ขายระเบียบการ
 1.1 โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
 1.2 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ
 1.3 กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ
 1.4 โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
 1.5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 2.รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2551 ณ กองสถิติและวิจัย รร.จปร. จ.นครนายก
 3.ค่าสมัครคนละ 300 บาท (ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย)
 4.ส่งหลักฐานการสมัครและค่าสมัครสอบให้ครบตามจำนวนที่กำหนด
 5.เอกสารการสมัคร ส่งเฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้นตัวจริงไม่ต้องส่งมา
 6.ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ถ้ายังไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบให้ติดต่อกลับที่ โทร.0-3739-3015 เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น
 การสมัครด้วยตนเอง
 1.เปิดขายระเบียบการ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-17 มีนาคม 2551
 สถานที่ขายระเบียบการ
 1.1 โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
 1.2 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ
 1.3 กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ
 1.4 โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
 1.5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 2.รับสมัครที่โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2551
 3.ค่าสมัคร คนละ 250 บาท
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ กองสถิติและวิจัย รร.จปร. โทร.0-3739-3015, 0-3739-3032, 0- 3739-3010-4, 0-2241-2691-4 ต่อ 62130, 62134, 62137, 62733 หร ือ www.crma.ac.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com