ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

nu


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร รับสมัครงาน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7- 18 มกราคม 2551

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-เอก 8 อัตรา
 
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 - วุฒิ ปวส.สาขาโยธา หรืออนุปริญญาทางเทคนิควิศวกรรมการสำรวจ
 - มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านช่างโยธา
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผลกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 - มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ประเมินผล
 - ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้เป็นอย่างดี
 3. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (2 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. เจ้าหน้าที่บริหารระบบ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี-เอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรีมีประสบการณ์งานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือปริญญาเอก มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน)
 - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารระบบ
 5. นักออกแบบเว็บ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี-เอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรีมีประสบการณ์งานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือปริญญาเอก มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน)
 - มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ เช่น Adobe Photoshop, Flash Action Script, Java Script และ Css Style Sheets
 6. พนักงานแปล (ภาษาเยอร์มัน) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี-โท ทางด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิชาเอกภาษาเยอรมัน (ปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน)
 - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเยอรมันและสรุป หรือเรียบเรียงเอกสารภาษาเยอรมันตลอดจนเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 - มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ล่าม ติดต่อประสานงานล่ามอาชีพในกรณีจำเป็นในการรับรองบุคคลสำคัญชางต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือน หรือศึกษาการประชุมระหว่างประเทศในต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา และมีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารและล่ามาภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี
 7. พนักงานแปล (ภาษาญี่ปุ่น) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี -โท ทางด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (ปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน)
 - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และสรุป หรือเรียบเรียงเอกสารภาษาญี่ปุ่นตลอดจนเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 - มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ล่าม ติดต่อประสานงานล่ามอาชีพในกรณีจำเป็นในการรับรองบุคคลสำคัญชางต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือน หรือศึกษาการประชุมระหว่างประเทศในต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา และมีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารและล่ามาภาษาญี่ปุ่น มันเป็นอย่างดี
 8. พนักงานแปล (ภาษาเกาหลี) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี -โท ทางด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิชาเอกภาษาเกาหลี (ปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน)
 - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลี และสรุป หรือเรียบเรียงเอกสารภาษาเกาหลีตลอดจนเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 - มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ล่าม ติดต่อประสานงานล่ามอาชีพในกรณีจำเป็นในการรับรองบุคคลสำคัญชางต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือน หรือศึกษาการประชุมระหว่างประเทศในต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา และมีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารและล่ามาภาษาเกาหลี มันเป็นอย่างดี
 ค่าธรรมเนียม
 - กลุ่มงานเทคนิค เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท
 - กลุ่ม่งานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไทย กทม.โทร.0 2357 3100 ต่อ 3109-12 หรือ www.parliament.go.th/government_emplpyee
 ตั้งแต่วันที่ 7- 18 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชกร
 
 ประกาศหางาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏ
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com