ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงานจำนวน  227  อัตราตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.พ. 2551

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะดำเนินการร ับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยา ลัยและลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 1.นายแพทย์ (59 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางแพทยศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 
 2.เภสัชกร (11 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 
 3.พยาบาล (61 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 
 4.นักเทคนิคการแพทย์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคการแพทย์ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 
 5.นักวิทยาศาสตร์ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางอื่นที่ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ตำแหน่งที่ 1-6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
 
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
 1.นักสังคมสงเคราะห์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา
 
 2.นักเทคนิคการแพทย์ (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 
 3.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ
 
 5.เจ้าหน้าที่ธุรการ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ ธุรกิจทั่วไป เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์
 
 6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม และจะต้องมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ในอัตราความเร็ว ภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 48 คำ
 
 7.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางภาษาต่างประเทศ เลขานุการ บัญชี พาณิชยการ ธุรกิจทั่วไป การขาย การตลาด
 
 8.เจ้าหน้าที่โภชนาการ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคหกรรมศาสตร์
 
 9.ผู้ช่วยทันตแพทย์ (4 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 10.ผู้ช่วยพยาบาล (65 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 11.ผู้ช่วยกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 
 12.พนักงานช่วยการพยาบาล (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 13.คนครัว (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 14.คนงาน (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 ตำแหน่งที่ 1-14 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551  
 ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.0-2926-9368-70 ในวันและเวลาราชการ
 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารดุลโสภาคย์ ชั้น M โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง    คลองหลวง    ปทุมธานี    12120  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com