ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  รับเจ้าหน้าที่ 35 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ก.พ. 2551

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครพนัก งานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 -ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 2.ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 -ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 -ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 -ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 
 5.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียน อบจ.พิษณุโลก (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 -ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 6.ครูอัตราจ้าง วิชาบรรณารักษ์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกบรรณารักษ์
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 7.ครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกแนะแนว
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 8.ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 9.ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 10.ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกสังคมศึกษา
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 11.ครูอัตราจ้าง วิชาดนตรี (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกดนตรี
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 12.ครูอัตราจ้าง วิชานาฏศิลป์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกนาฏศิลป์
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 13.ครูอัตราจ้าง วิชาคหกรรม (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกคหกรรม
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 14.ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกภาษาไทย
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 15.ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกคณิตศาสตร์
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 16.ครูอัตราจ้าง วิชาฟิสิกส์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกฟิสิกส์
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 17.ครูอัตราจ้าง วิชาศิลปศึกษา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกศิลปศึกษา
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 18.ครูอัตราจ้าง วิชาพลศึกษา (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า วุฒิทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 พนักงานจ้างทั่วไป
 
 19.นักการภารโรง (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทาง ช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
 
 20.คนครัว (4 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การครัวเรือน
 
 21.พนักงานประจำตึก (4 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และต้องมีความรู้อย่างต่ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
 ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเองได้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (สำนักปลัดฯ ชั้น 1 และกองการศึกษา ฯ ชั้น 4) ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2551 โทร.0-5522-3718-20 ต่อ 403 และ 810 ในวันและเวลาราชการ  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com