ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรวม 11 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว โด ยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
 
 1.นักรังสีการแพทย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือกำลังจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550
 
 2.นักวิชาการศึกษา หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ
 -หากมีประสบการณ์ด้านการแปล การสอน วิเทศสัมพันธ์ หรืองานที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีหนังสือรับรองมาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel ได้ดี ทั้งในการตรวจสอบข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดทำรายงานทั้งไทยและอังกฤษ
 
 ตำแหน่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
 
 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ
 -หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี
 
 ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2551
 
 4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานวิทยามะเร็งศิริราช (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุ 35 ปีขึ้นไป
 -ได้รับวุฒิปริญญาโท ทางด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์
 -มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการบริหารจัดการงานด้านสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 7-10 ปี
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานการพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมากและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
 
 ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2551
 
 5.นักวิชาการเวชสถิติ หน่วยรหัสโรค งานเวชระเบียน (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสถิติ การพยาบาล คณิตศาสตร์ (ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต) เวชระเบียน
 -หากมีประสบการณ์ด้านการให้รหัส ICD/ศัพท์แพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6.นักวิชาการเวชสถิติ หน่วยเวชสถิติ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) ไม่จำกัดอายุ
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางสถิติ การพยาบาล หรือคณิตศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
 -หากมีประสบการณ์ด้านการลงรหัสโรคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office ทั่ว ๆ ไปได้
 
 7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี
 -หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 
 ตำแหน่งที่ 5-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
 
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
 1.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 
 2.ช่างเทคนิค สาขากายอุปกรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาหัตถกรรมเครื่องหนัง ผลิตเครื่องหนัง
 -หากมีประสบการณ์ด้านตัดเย็บหนัง (รองเท้า) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องหนังได้
 
 3.ช่างไม้ หน่วยโยธา งานซ่อมบำรุง (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint
 
 ตำแหน่งที่ 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2551  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยรายละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ในวันและเวลาราชการ
 
 งานการเจ้าหน้าที่ (ห้องที่ 3) ตึกอำนวยการ ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช    บางกอกน้อย    กรุงเทพมหานคร    10700  
 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.si.mahidol.ac.th
 
  www.si.mahidol.ac.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com