ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  รับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่องค์กร จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2551  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีความประสง ค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่องค์กร โดย มีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
 
 1.รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ด้านวิชาการ)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 -มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 -มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 -มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการโครงการ และการวิเคราะห์ประเมินโครงการ
 -มีความสามารถด้านภาษา
 
 2.รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ด้านบริหาร)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท-เอก ด้านบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 -มีความสามารถด้านภาษา
 
 3.นักวิชาการอาวุโส งานวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ (งานวิเคราะห์ประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการลดก๊าซเรือนกระจก)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท-เอกด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
 -มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 -มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ยื่นผลคะแนน TOEIC หรือ TOEFL หรือการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ หรือทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อมาสัมภาษณ์)
 
 4.นักวิชาการอาวุโส งานพัฒนาการตลาด (งานติตามตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ และการส่งเสริมตลาดคาร์บอนในประเทศ)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 -มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ยื่นผลคะแนน TOEIC หรือ TOEFL หรือการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ หรือทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อมาสัมภาษณ์)
 
 5.นักวิชาการอาวุโส งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและสังคมโดยรวม)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์
 -มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 -มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ยื่นผลคะแนน TOEIC หรือ TOEFL หรือการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ หรือทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อมาสัมภาษณ์)
 
 6..ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส งานติดตามประเมินผล (ติดตามประเมินผลโครงการที่ผ่านการรับรองของเกณฑ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการลดก๊าซเรือนกระจก)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 -มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ยื่นผลคะแนน TOEIC หรือ TOEFL หรือการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ หรือทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อมาสัมภาษณ์)
 
 7.ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโสงานข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก
 (งานรวบรวมสังเคราะห์ และประมวลข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และโครงการที่ผ่านการับรองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อจัดไว้ในระบบสารสนเทศสำหรับการเผยแพร่และการบริการข้อมูล)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 -มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ยื่นผลคะแนน TOEIC หรือ TOEFL หรือการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ หรือทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อมาสัมภาษณ์)
 
 8.เลขานุการ (งานรับรองและติดต่อประสานงานในฐานะเลขานุการผู้บริหาร)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
 -อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 -มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 -มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ยื่นผลคะแนน TOEIC หรือ TOEFL หรือการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ๆ หรือทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อมาสัมภาษณ์)  
 
 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย (ลับเฉพาะ) พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชั้น4, 7) 60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com