ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 20 มี.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด รับเจ้าหน้าที่จำนวนหลายอัตรา

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ประกอบธุรกิจด้านประกันวินาศภัย ต้องการรับบุคลากรในตำแหน่ง ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
 
 1.เจ้าหน้าที่รับประกัน (20 อัตรา)
 
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีทางด้านการประกันภัย,นิติศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สถิติประยุกต์ หรืออื่นๆที่ เกี่ยวข้อง
 -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 -ชอบงานที่ท้าทาย มีใจรักในงานบริการ
 
 2.พยาบาลสินไหม
 
 -เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องฉุกเฉิน หรือห้องศัลยกรรมมาก่อนอย่างน้อย 2-5 ปี
 -ถ้าเคยทำงานกับบริษัทประกันชีวิตมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (สถานที่ทำงานทีทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด)
 
 3.เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
 
 -เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความชำนาญโปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Power Point / MS SQL Server / Sybase
 -มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และ ประมวลผล
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 -มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 4.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินการลงทุน
 
 -เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /โท ด้านการเงิน, เศรษฐศาสตร์,บัญชี
 -มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน เช่าซื้อ หากผ่านงานจากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ 1242 อาคารวิริยะพานิช ถนนกรุงเกษม
 
 5.นักวิจัย
 
 -วุฒิปริญญาตรี หรือ โท ด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาใกล้เคียง
 -มีทักษะด้านการวิจัย และ วิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ
 -มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะ MS Excel และ SPSS
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ สามารถนำเสนองานในที่ชุมชนได้
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี
 
 6.วิศวกรระบบ (System Engineer) (2 อัตรา)
 
 -เพศชาย/หญิง ป.ตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ และประสบการณ์ ในการติดตั้ง/ดูแล MS Windows Server, MS SQL Server อย่างน้อย 3 ปี
 -หากมีความรู้ทางด้าน MS .Net/Web Service, SMS, MOM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7.วิศวกรระบบเครือข่าย (Network Engineer) (1 อัตรา)
 
 -เพศชาย/หญิง ป.ตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ ความเข้าใจระบบเครือข่าย / ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย เป็นอย่างดี
 -มีประสบการณ์ในการติดตั้ง/ดูแล ระบบเครือข่ายอย่างน้อย 3 ปี
 
 8.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (5 อัตรา)
 
 -เพศชาย วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีวุฒิในระดับปวช./ปวส. ทางด้านช่างยนต์
 -มีความรู้เกี่ยวกับภาษีและมาตรฐานการบัญชี
 -มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ
 -มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 -มีความละเอียดรอบคอบ
 
 9.เจ้าหน้าที่พัฒนาตัวแทน (2 อัตรา)
 
 -เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โททุกสาขาวิชา
 -มีประสบการณ์ทางด้านการอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ
 -มีความรู้ทางด้านการประกันภัยประเภทต่างๆ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 10.เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน (5 อัตรา)
 
 -เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ
 -มีความละเอียดรอบคอบ
 -สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
 11.เจ้าหน้าที่รับประกัน
 
 -เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 -มีมนุษย์สัมพันธ์ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี รักงานบริการ
 
 12.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
 
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 -มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 -สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 13.เจ้าหน้าที่บัญชี (หลายอัตรา)
 
 -เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
 14.เจ้าหน้าที่การเงิน
 
 -เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน,การธนาคาร
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
 15.เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
 
 -เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 -บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์
 -รักงานบริการ
 
 16.เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร
 
 -เพศชาย วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 ขึ้นไป
 -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 -มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์
 -รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล เลขที่ 121/17-20 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์  ชั้น  6 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 1040 โทร.0-2641-3500 ต่อ 1609,     6115    แฟกซ์    0-2641-3593    E-mail:panidak@viriyah.co.th, momtavichc@viriyah.co.th    
 
 เลขที่ 121/17-20 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400    ดินแดง    กรุงเทพมหานคร    10400  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com