ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับเจ้าหน้าที่ หลายอัตราตั้งแต่บัดนี้- 14 มี.ค. 2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1. ครูโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ่าง 7,260 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา สังกัดสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,260 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 
 3. นักวิชาการโสตทัศนอุปกรณ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าจ้าง 7,260 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน
 - มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกัยการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 
 4. บรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา ค่าจ้าง 7,260 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ
 - มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ทีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ค่าจ้าง 7,260 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 - มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีหลักฐานมาแสดง
 
 6. นักวิชาการแนะแนว สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ค่าจ้าง 7,260 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการแนะแนวจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือ
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองและมีประสบการณ์ทำงานด้านการแนะแนวไม่น้อยกว่า 1 ปี (ลดเหลือ 6 เดือน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
 - มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาสื่อสารปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 - มีบุคลิกภาพเหมาะสม มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 
 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองนโยบายและแผน ค่าจ้าง 7,260 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
 
 8. พนักงานหลักสูตรและแผนการเรียน ระดับ 2 สังกัดสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน ค่าจ้าง 7,260 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 
 9. พนักงานธุรการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าจ้าง 5,260 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิ ปวช.มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการต่างๆ
 
 10. เจ้าหน้าที่ กศ.พช. สังกัดงานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ค่าจ้าง 5,260 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิ ปวช.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
 ผู้ประส่งค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2551 (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
 
 - ใบสมัครกรอกข้อความสมบูรณ์
 - ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบันก่อน หรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัครฉบับจริงพร้อมสำเนา
 - ผลการเรียนตามรายวิชา
 - หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญ (ถ้ามี)
 - ผู้สมัครที่เป็นเพศชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 3 รูป
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com