ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 30 เมษายน 2551

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ หน่วย งานอิสระในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสง ค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.เจ้าหน้าที่แผนงาน 1 สำนักงานผู้อำนวยการ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท
 -มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 -สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 2.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 -มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานคลังพัสดุ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี มีความซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
 
 3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 -มีความซื่อสัตย์และตั้งใจทำงานในตำแหน่งหน้าที่
 
 4.นักวิทยาศาสตร์ 1 ฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาฟิสิกส์
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 -สามารถใช้โปรแกรม Matlab, LabView, Programming Language และอื่น ๆ ได้
 -มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
 5.วิศวกร 1 (ระบบควบคุม) ฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -สามารถใช้โปรแกรม LabView
 
 6.วิศวกร 1 (ระบบ Injector) ฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร หรือโทรคมนาคม
 -มีประสบการณ์ด้านงานระบบคลื่นวิทยุ งานออกแบบวงจรควบคุมระบบคลื่นวิทยุ หรืองานออกแบบวงจรระบบสื่อสารไร้สาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ภาษา HDL และโปรแกรมสำหรับออกแบบวงจรควบคุมโดยใช้ CPLD/FPGA ได้
 -มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
 7.วิศวกร 1 ฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 -มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
 8.นักวิทยาศาสตร์ 1 ฝ่ายระบบลำเลียงแสง (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์
 -มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Mathematica และ LabView
 
 9.นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิชาการ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี
 -หากมีประสบการณ์การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบ Ultra High Vacuum และระบบ X-ray Photoelectron Spectroscopy จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 10.นักวิทยาศาสตร์ 1 ฝ่ายวิจัยและวิชาการ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์
 -มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน และระบบตรวจวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 -สามารถใช้โปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ได้
 -มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
 
 11.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 ส่วนงานความปลอดภัย (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีวเคมี เคมีประยุกต์)
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  
 
 ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ตู้ ป.ณ. 93 ปณจ. นครราชสีมา 30000 (โปรดใช้ใบสมัครโดย download ที่ http//:www.nsrc.or.th) หรือสมัครด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ได้ที่
 (1) อาคารสุรพัฒน์ 3 บริเวณเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0-4421-7040 ต่อ 211
 (2) หน่วยประสานงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-3954 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551  
 
 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ชั้นที่ 22 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท    10400    กรุงเทพมหานคร    
  http//:www.nsrc.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com