ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า รับเจ้าหน้าที่ 6 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรา ยละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.รองเลขาธิการ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยบริหารงานในระดับสูง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2.ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและคดี
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 -มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 3.ผู้จัดการส่วน ฝ่ายตรวจสอบและคดี
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 -มีทักษะในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
 -มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 4.ผู้จัดการส่วนการประชาสัมพันธ์ ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการทำงานระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 -มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การตลาด
 -มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจได้ชัดเจนและเป็นวิทยากรสำหรับองค์กรได้
 -มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
 5.ผู้จัดการส่วน ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
 -สามารถใช้ Internet โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Power Point และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6.เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 -มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงวิชาการ เช่น การเขียนบทความ วารสารองค์กร แผ่นพับ จัดทำเนื้อหาลงเว็บไซต์และซีดี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
 
 ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และส่งมาที่ี่ี่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและการพนักงาน (สมัครงาน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ชั้น 15 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส 87/2 ถ.วิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@aftc.or.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไปและการพนักงาน ชั้น 15 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี    ปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร    10330  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com