ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การไฟฟ้านครหลวง รับเจ้าหน้าที่ 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-10 พฤษภาคม 2551

การไฟฟ้านครหลวง รัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลทั่วไปและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรร จุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.บุคลากร 4 (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
 -มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้ดี
 -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 2.นิติกร 4 (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
 -มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจเป็นอย่างดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้ดี
 -มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 3.วิศวกรโยธา 4 (10 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ สายตาปกติ ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมโยธา
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้
 -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 
 4.วิศวกรเครื่องกล 4 (5 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ สายตาปกติ ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้
 -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 ตำแหน่งที่ 1-4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2551
 
 5.นักประมวลผลข้อมูล 4 (9 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 -สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 หากมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Web Application โดยใช้งานภาษา JAVA, PHP, ASP.Net
 -มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบระบบฐานข้อมูลและใช้งาน Photoshop
 ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน-8 พฤษภาคม 2551
 
 6.บุคลากร 5 (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2521)
 -วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการบริหารงานบุคคล โดยมีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการบริหารงานบุคคล
 -สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้
 
 7.นักฝึกอบรม 5 (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2521)
 -วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการบริหารงานบุคคล โดยมีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -มีความสามารถในการเป็นวิทยากรการสอน หรือถ่ายทอดได้
 -สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้
 
 ตำแหน่งที่ 6-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2551  
 
 ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว (กรณีที่เป็นแบบ สด.43 หากส่งให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบแล้วไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ ผู้สอบจะไม่ได้รับการบรรจุและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)
 ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครสอบผ่านทาง Website ของการไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์จะพิจารณารับสมัครจำนวนตำแหน่งละ 300 ท่านแรก
 สำหรับพนักงานที่มีความประสงค์จะสมัครสอบพร้อมกับบุคคลภายนอก ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการสรรหาบุคคล พ.ศ.2534 หมวด 2 ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 คือ มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามประกาศ ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครสอบทาง Website ของการไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) เท่านั้น ในจำนวนเดียวกันกับผู้สมัครภายนอก  
 
 งานสรรหาและว่าจ้าง กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ชั้น 16) อาคารสำนักงานใหญ่ (เพลินจิต) เลขที่ 30 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี    ปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร    10330  
  www.mea.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com