ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับเจ้าหน้าที่ 32 อัตรา  ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2551

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นองค์กรอิสระของรัฐ มี สถานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ดูแล รักษา และบริหารจัดการผลประโ ยชน์ในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจก รรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและสังคมไทย มีความประสงค ์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานทดลองปฏิบัติงาน โดย มีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 ฝ่ายบริหารงานอสังหาริมทรัพย์
 
 1.เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานด้านการบริการ
 -สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 
 ฝ่ายโครงการพิเศษ
 
 2.เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 -วุฒิปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (พัฒนาชุมชน)
 -มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ฝ่ายบริหารภูมิภาค
 ประจำสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
 
 4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานด้านการบริการ
 
 5.พนักงานจัดประโยชน์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือการบัญชี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานด้านการบริการ
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 ฝ่ายบริหารงานกลยุทธ์
 
 6.เจ้าหน้าที่บุคลากร (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 -มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน และงานบุคคล
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 7.เจ้าหน้าที่บุคลากร (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 ฝ่ายการเงิน
 
 8.เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 -มีประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน และตลาดตราสารหนี้
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 9.เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาสารสนเทศทางการเงิน การเงิน การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 10.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ระบบสารสนเทศ) (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
 -สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนโปรแกรม และใช้งานโปรแกรมได้หลากหลาย
 
 11.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ระบบเครือข่าย) (4 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -สามารถเขียนโปรแกรมได้หลากหลาย และมีความรู้เรื่องระบบ Network
 
 12.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสารสนเทศ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานด้านการบริการ
 
 13.เจ้าหน้าที่จัดหา (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานด้านการบริการ สามารถเจรจาต่อรองได้ดี
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 ฝ่ายเทคนิค
 
 14.วิศวกร (โยธา) (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 -มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 -สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 -ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 
 15.วิศวกร (ไฟฟ้า) (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 -มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 -สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 -หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 
 16.นายช่าง (ประมาณราคา) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการก่อสร้าง
 -สามารถใช้โปรแกรม CiviSoft Estimation 3.0 ได้เป็นอย่างดี
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 17.นายช่าง (เขียนแบบ) (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง การจัดการงานก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
 -สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 -ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 
 18.นายช่างรังวัด (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ
 -มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านรังวัด รวมทั้งการใช้กล้องสำรวจ
 -สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 ฝ่ายสังคมและงานความร่วมมือภายนอก
 
 19.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือนิติศาสตร์
 -มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 20.เจ้าหน้าที่กิจการสังคม (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 -สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 ฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์
 
 21.เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 -มีประสบการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 22.ทนาย (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย
 -มีใบอนุญาตว่าความ อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 -มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
 23.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 -มีทักษะในการเจรจาและการสื่อสาร
 -มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
 24.เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 1.ผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3.มนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ และมีสัมมาคารวะ
 4.มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้  
 
 ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถ.นครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2687-3572-4 ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 กองการพนักงาน ฝ่ายสนับสนุน เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา    ดุสิต    กรุงเทพมหานคร    10300  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com