ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพนักงานราชการ 33 อัตรา  ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2551

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดัง นี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.พนักงานเรียงพิมพ์ กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 2.พนักงานนำข้อมูล กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมการประมวลคำ/ฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
 -มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานด้านโปรแกรมในระบบเครือข่าย
 
 3.ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า
 
 4.ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาโยธา หรืออนุปริญญา ทางเทคนิควิศวกรรมการสำรวจ
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านช่างโยธา
 
 5.ช่างศิลป์ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านออกแบบศิลป์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ศิลปกรรม
 -มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 
 6.เจ้าหน้าที่บันทึกภาพนิ่ง กลุ่มงานเทคนิค (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา ศิลปะภาพถ่าย วิจิตรศิลป์ หรือประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาที่มีการเรียนการสอนในวิชาการถ่ายภาพนิ่ง
 -มีความสามารถในการวางระบบการจัดเก็บและการสืบค้นภาพนิ่งที่มีประสิทธิภาพสะดวกต่อการใช้งาน
 -มีความสามารถในการใช้ และดุแลรักษาอุปกรณ์การถ่ายภาพต่าง ๆ ได้
 -มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่ง
 
 7.เจ้าหน้าที่บันทึกภาพโทรทัศน์ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา
 -มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายภาพโทรทัศน์ การถ่ายภาพยนตร์สร้างสรรค์มุมกล้องที่แปลกใหม่
 -สามารถใช้กล้อง Beta Cam, DV Cam กล้อง HD หรือกล้องถ่ายโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี
 -มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 8.นักวิชาการพิมพ์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการพิมพ์
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพิมพ์
 
 9.เจ้าหน้าที่เทคนิควิทยุกระจายเสียง กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร สื่อสารโทรคมนาคม
 -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน
 -มีความรู้ทางด้านเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นอย่างดี มีความสามารถในการออกแบบควบคุมการตัดต่อระบบเครือข่ายวิทยุ AM-FM
 -มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องส่ง/ห้องกระจายเสียง/ห้องบันทึกเสียง
 
 10.ผู้เขียนบทโทรทัศน์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 -มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียนบทโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และการผลิตรายการโทรทัศน์
 
 11.เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือด้านคอมพิวเตอร์
 -สามารถควบคุมและใช้งานชุดตัดต่อเทปโทรทัศน์ระบบ BETA CAM SP ทั้งแบบ LINEAR และ NON LINEAR EDITING
 -สามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ด้านการตัดต่อภาพและเสียงได้
 -มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการตัดต่อภาพและเสียง
 
 12.ช่างภาพโทรทัศน์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
 -สามารถควบคุมและใช้งานกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สีชนิด 3 CCD ทั้งแบบชุด ENG และ EFF
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานด้านช่างภาพโทรทัศน์
 
 13.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 -ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ประเมินผล
 
 14.นักวิชาการรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 15.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (4 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 16.นักวิชาการกฎหมาย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (6 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ด้านกฎหมาย
 -มีความรู้ ความสามารถด้านการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านกฎหมายและการเมือง
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย
 
 17.เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน สาขาจิตกรรม ศิลปกรรม
 -มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น Flash Photoshop/ Illustrator/ After Effect/ Sony Vegas/ Premier และโปรแกรมผลิตงานด้าน 3D 2D Animation เป็นต้น
 -มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์
 
 18.เจ้าหน้าที่บริหารระบบเครือข่าย กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 -วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 -วุฒิปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน
 
 19.เจ้าหน้าที่บริหารระบบ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 -วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 -วุฒิปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน
 -มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารระบบ (System Administrator)  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2357-3100 ต่อ 3109-12 หรือทาง Website ของรัฐสภาที่ www.parliament.go.th/government_employee โดยสามารถ download ใบสมัครเพื่อกรอกและมายื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักบริหารงานกลาง อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6    พญาไท    กรุงเทพมหานคร    10400  
 โทรศัพท์ : 0-2357-3100 ต่อ 3109-12  
  www.parliament.go.th/government_employee

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com