ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กสท โทรคมนาคม รับเจ้าหน้าที่ 93 อัตรา  (สมัครออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้- 16 พฤษภา คม 2551

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังก ัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อบร รจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ หรือม ีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จำนวน 93 อัตรา ดังนี้
 
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 
 - อายุไม่เกิน 30 ปี
 - มีความรู้ความเข้าใจในงานดูแลลูกค้า และมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ารายใหญ่ด้านบริการโทรคมนาคมจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
 
 2. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 
 3. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี/โท เศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 3 อัตรา
 
 4. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 
 - มีความสามารถด้านการตลาด มีความรู้ด้านระบบสื่อสารข้อมูล มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 
 5. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด นิเทศ ศาสตร์ โฆษณา จำนวน 1 อัตรา
 
 6. วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีความรู้ ทักษะความชำนาญต่ออุปกรณ์ด้าน IT Security
 - มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบ LAN และเครือข่าย
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษดีด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 - มีประสบการณ์ในการติดตั้ง และ Configure อุปกรณ์ Router และ Firewall เป็นอย่างน้อย
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 - ถ้ามี Certificate ด้าน Network หรือ IT หรือ Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 
 - มีความรู้ทักษะความชำนาญต่ออุปกรณ์ด้าน IT Security มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบ LAN และเครือข่าย
 - มีความรู้กว้างขวางในอุปกรณ์ด้านเครือข่าย Security และ IT ต่าง ๆ เป็นอย่างดีหลากหลายยี่ห้อ
 - มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Microsoft และ Linux/Unix
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
 - ถ้ามี Certificate ด้าน IT หรือ Secuity จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง หรือดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
 - มีความสามารถในการใช้งาน MS Office เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท Trouble Ticket System Application
 
 9. วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย,IT Security และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ISO/IEC 17799, ISO/IEC-27001 หรือมาตรฐานสากล ด้าน IT Secruity เป็นต้น
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษดีด้านการอ่าน เขียน และสนทนา มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดันได้
 - มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ (IT Security Audti) และกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 10. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 
 - มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบเครือข่าย และด้าน IT Secuity มีความสามารถด้านการขายและการเจรจาต่อรองที่ดีเลิศ
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า มีความรู้ภาษาอังกฤษดีด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 - มีความสามารถในการใช้งาน MS Office
 - สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 
 11. วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 
 - มีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Security System มีความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงานและติดต่อประสานงาน
 - มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถามถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กัดดันได้
 - หากมี Certificate ด้าน IT หรือ Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 12. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ตและเว็บเทคโนโลยี
 - มีความสามารถออกแบบสื่อและเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Flash, Photoshop, IIIustrator
 - มีความสามารถด้านการพัฒนาเว็บโปรแกรมมิ่ง โดยใช้ภาษา ASP, PHP, JavaScript, DHTML, XHTML
 - มีความสามารถด้านการออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL, MySQL
 - มีความชำนาญในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux มีความสามารถในการเรียนรู้ได้รวดเร็ว มีทัศนคติที่ต่อการนำเสนอ การตอบคำถามถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
 - สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดันได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 
 13. วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน หรือการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีทักษะด้านการพัฒนา วางแผน และดำเนินงานทางด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 - มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงานติดต่อประสานงาน มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 - สามารถใช้งาน MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project ได้เป็นอย่างดี
 - หากมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดันได้
 
 14. วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงานและติดต่อ ประสานงาน
 - มีความสามารถในการเรียนรู้ได้รวดเร็ว มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถามถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
 - สามารถใช้งาน MS Word, MS Excel,MS PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ เครือข่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นอย่างดี
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้
 
 15. วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
 
 16. วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
 
 - มีประสบการณ์งานการขายบริการโทรคมนาคม
 - มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 - มีความสามารถในการนำเสนอขายบริการ
 
 17. วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 
 - มีประสบการณ์ด้านการขายบริการโทรคม นาคม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 18. วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 
 - มีประสบการณ์ด้านการขายบริการโทรคม นาคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 - มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 - สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 - มีทักษะด้าน Microsoft Office เป็นอย่างดี
 - มีทักษะด้านการจัดกิจกรรม สันทนาการ
 
 19. วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 
 - มีประสบการณ์ด้านการขายบริการโทรคมนาคม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นอย่างดี
 - มีทักษะความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษดี มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ในการ Presentation ได้เป็นอย่างดี
 - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 - สามารถประสานงานและมี Service-mind ที่ดี
 - มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและรักงานด้านการขาย
 
 20. วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา มีประสบการณ์ด้านการขายบริการโทรคมนาคม
 
 - สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะด้านการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 - สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 - มีทักษะด้าน Microsoft Office เป็นอย่างดี
 - มีทักษะด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการ
 
 21. วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 
 - มีประสบการณ์ด้านการขายบริการโทรคมนาคม และการจัด Event
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Open Office/Microsoft Office ได้ และสามารถใช้ Internet ได้
 - มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและบริการโทรคม นาคม CAT IDC, Video,Audio, Web Conference, CAT2 Learn, E-Business
 - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 - สามารถประสานงานและมี Service-mind ที่ดี
 - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมั่นใจและกระตือรือร้นในการทำงาน ตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 22. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 - รักงานขาย/งานให้บริการ
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับบริการสื่อสารข้อมูล อายุไม่เกิน 30 ปี
 
 23. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 
 - อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
 - มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 - สามารถโต้ตอบ E-mail ได้
 
 24. วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด การขาย การจัดการ หรือปริญญาตรี เศรษฐ ศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
 - อายุไม่เกิน 30 ปี
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
 - มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 - สามารถโต้ตอบ E-mail ได้
 
 25. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 2 อัตรา
 
 26. วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือโทรคมนาคม จำนวน 9 อัตรา
 
 27. วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 4 อัตรา
 
 28. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน เศรษฐ ศาสตร์การเงิน และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จำนวน 1 อัตรา
 
 29. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จำนวน 1 อัตรา
 
 30. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
 
 31. วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 
 32. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 
 - มีความรู้ความชำนาญในระบบ TRUNKED MOBILE ที่ กสท ให้บริการอยู่
 
 33. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 
 - มีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความรู้ด้านสื่อสารข้อมูล
 
 34. วุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 
 35. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 
 36. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ภาษา C,Java และ UNIX script บนระบบปฏิบัติการ UNIX, LINUX และ Windows
 - มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C บนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Linux ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน
 - มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการสื่อสาร
 - สามารถพูด อ่าน เขียน เข้าใจ Speak Read Write Listen) ภาษาอังกฤษได้ดี
 - อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ทำงาน
 
 37. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 
 - มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ภาษา C, Java และ UNIX scirpt บนระบบปฏิบัติการ UNIX, LINUX และ Windows
 - มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ LINUX ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน
 - พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 - อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์การทำงาน
 
 38. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา C หรือ JAVA บนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ LINUX หรือ Windows ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน
 - มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Object Oriented Programming
 - มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ RDBMS system และ SQL Command
 - พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 - อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์การทำงาน
 
 39. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา C หรือ JAVA บนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ LINUX หรือ Windows ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน
 - มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา PHP/ASP/JAVA และการใช้งาน Multi Media
 - มีความรู้ความเข้าใจในสถาปัตยกรรมฐานโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Architecture) และ Trednd of Technology
 - พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 - อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์การทำงาน
 
 40. วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 
 41. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 
 42. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ มีความรู้ทางธุรกิจ e-Business จำนวน 2 อัตรา
 
 43. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาห กรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีความรู้ e-Business จำนวน 1 อัตรา
 
 44. วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 
 - จบเนติบัณฑิตไทย มีประสบการณ์การว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน
 - ผ่านการดำเนินคดีแพ่งเรื่องผิดสัญญา ละเมิด และคดีปกครอง เป็นต้น รวมไม่น้อยกว่า 10 คดี
 - อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์การทำงาน
 
 45. วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีหรือไม่มีตั๋วทนายก็ได้
 - มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน
 - อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์การทำงาน
 
 46. วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐมิติ) หรือปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีประสบการณ์ ดังนี้
 - มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การวางแผนและวิเคราห์แผนงานโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (Word, Excel, PowerPoint, Mind Manager)
 
 47. วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 
 - มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา C หรือ JAVA บนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ LINUX หรือ Windows มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Object Oriented Programming
 - มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ RDBMS System และ SQL Command
 - มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา PHP/ASP/JAVA และการใช้งาน Multi Media
 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
 - ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตราสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
 
 - ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้นการรับสมัคร ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมดังต่อไป
 
 - ผู้สมัครที่เป็นพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกเว้น ไม่ใช้บังคับ ดังนี้ อายุของผู้สมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ในกรณีการรับสมัครที่กำหนดคุณวุฒิปริญญา ตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีสาขาวิชาตรงที่กำหนด
 
 การสมัครคัดเลือก
 
 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร.0-2104-3481, 0-2104-3322 และ 0-2104-4256 หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com หรือ www.catadmin.cattelecom.com/hr
 
 การยื่นใบสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกและยื่นใบสมัครได้ตามช่องทางที่กำหนด โดยต้องระบุข้อ คุณวุฒิ และฝ่าย/สำนักงาน ที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนเพียงข้อเดียว เท่านั้น ผู้ใดกรอกใบสมัครหลายข้อ หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับการพิจารณา ดังนี้
 
 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ด้วยตนเองได้ทาง www.cattelcom.com หรือ http://catjob.cattrelecom.com/job_login.php ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภา คม 2551 พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 4.3.2-4.3.6 หรือ
 
 2. ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS โดยให้ผู้สมัคร Download ใบสมัครจาก
 
 www.cattelecom.com หรือ www.catadmin.cattelecom.com/hr และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยจัดส่งถึง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล บริษัท กทส โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
 
 3. ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครต้องแนบสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร คือ
 
 3.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนดเท่านั้น
 
 3.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด
 
 3.4 กรณีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานด้วย
 
 3.4 หลักฐานทางทหารตามข้อ 2.2 (กรณีเพศชาย โดยแนบ สด.8 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี)
 
 3.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 
 3.6 ผู้ประสงค์จะสมัครตามข้อ 36-39, 44-45 ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามที่กำหนดด้วย
 
 4. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ทาง www.cattelecom.com และ www.catadmin.cattelecom.com/hr
 
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และหรือสัมภาษณ์ตามที่เห็นสมควรและให้ถือเป็นข้อยุติ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้
 
 - ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่คัดเลือกได้ตามกำหนดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าทำงานตามคุณวุฒิ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ยกเว้น ผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 36-39, 44-45 จะได้รับเงินเดือนตามความรู้และประสบการณ์การทำงาน
 
 - ผู้ได้รับการคัดเลือกและประสงค์ที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ จะเรียกร้องสิ่งใด ๆ เพิ่มไม่ได้  รายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.catadmin.cattelecom.com/hr/
 
  http://www.catadmin.cattelecom.com/hr/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com