ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมทรัพยากรธรณี รับพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้จัดการพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตั้งแต่บัดนี้- 21 พฤษภาคม 2551  

กรมทรัพยากรธรณี จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการพิเศษ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหา รพนักงานราชการ ดังนี้
 
 ตำแหน่งผู้จัดการพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ เดือนละ 50,000 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือโท หรือเอก
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่กรมทรัพยากร ธรณีให้การยอมรับโดยมีผลงานหรือความสำเร็จของงานบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ชิ้น
 - ระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 และกรมทรัพยากรธรณีจะพิจารณาต่อสัญญาจ้าง หากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 
 ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน หากมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานอื่นใดนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ พนักงานราชการจะต้องยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของกรมทรัพยากรธรณีโดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติ งานในฐานะผู้จัดการพิพิธภัณฑ์สิรินธร โดยมีหน้าที่บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในภาพรวม อาทิ งานจัดแสดงทั้งภายในและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการงานประชาสัมพันธ์งานการใหับริการ งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย บทบาท ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานราชการพิเศษ
 
 - บริหารจัดการให้พิพิธภัณฑ์มีความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ
 - กำกับดูแล ปรับเปลี่ยน เสนอแนะ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในงานพิพิธภัณฑ์ สามารถบริหารจัดการให้มีผู้เข้าชม หรือใช้สถานที่ภายในพิพิธภัณฑ์ สิรินธรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
 
 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 1 ตึกเพชร กรมทรัพยากรธรณี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาการรับสมัคร
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกรูป
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
 6. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 3 ชิ้น (ผลงานเดิม หรืองานที่แสดงถึงการบริหารจัดการจากประสบการณ์ที่ผ่านมา)
 7. แบบแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
 
 ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัคร สอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.dmr.go.th/
 
 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
 
  http://www.dmr.go.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com