ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  รับเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเ ข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG - โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรู้จำประเภทยานพาหนะ) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
 -มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C การพัฒนาซอฟต์แวร์
 -มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะแก้ปัญหาที่เผชิญจนสำเร็จลุล่วง
 
 2.ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG - โครงการพัฒนาเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -เขียนโปรแกรมภาษา Java หรือ C++ ได้ดี
 -ถ้ามีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Computer Graphics, Image Processing, Software Engineering และ UML จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG - โครงการ Ceph Smile) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-32 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีพื้นฐาน Programming
 -มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้าน Image Processing, C Programming, Computer Graphics
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 -สามารถสื่อสารให้เข้าใจง่าย ชอบเรียนรู้
 
 4.เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ งานสนับสนุนทางเทคนิคโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที (HTS-HRC) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ Web-based Application
 -มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม PHP, MySQL และ JAVA Script
 -มีความรู้ความสามารถในระบบ Microsoft Window Server 2003, Unix Linux
 -มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรม Artwork อื่น ๆ
 -มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่าย เช่น Router, Switch Firewall, TCP/IP Protocol Wireless Network, IDS/IPS
 -มีวิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ มีความกระตือรือร้นสูง และพร้อมที่จะเรียนรู้
 -มีทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจและพร้อมในการให้บริการ
 -มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 -ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 5.ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานเครือข่ายและบริการระบบคอมพิวเตอร์ (ITD) (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 -มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านเครือข่าย
 -มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย
 -มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และซอฟต์แวร์ Open Source ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
 -มีความรู้ภาษา Perl/Java/PHP
 -มีความรับผิดชอบสูง ชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ กล้าแสดงออก
 -สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลาทำการรวมทั้งวันหยุด
 
 6.ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (พนักงานโครงการ-ICA) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 -มีประสบการณ์ 2-4 ปี ด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 -มีความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ย่างดีทั้งวงจร Analog และ Digital
 
 7.ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (โครงการระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน) (พนักงานโครงการ-ICA) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
 -มีประสบการณ์ 2-4 ปี ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C
 -มีทักษะ/ความสามารถพิเศษ ด้าน Linux Application, Web Application
 
 8.ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรม (ICA)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้/ความสามารถด้าน Linux
 
 9.นักวิเคราะห์โครงการ โครงการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (รับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์, ปริญญาโททางด้านการบริหาร หรือการตลาด)
 -มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการบริหารระบบคุณภาพ หรือด้านการตลาด หรือการด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 -ทักษะ/ความสามารถพิเศษ คุ้นเคยกับระบบงาน ISO
 
 10.นักวิเคราะห์โครงการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ (LSR)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หรือการบริหารและการจัดการการพัฒนาธุรกิจ/โครงการ การติดต่อประสานงานในแวดวงอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์
 -มีประสบการณ์ด้านไอที หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ
 -มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ วางแผนงาน นำเสนองานติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ดี สามารถพูด ฟัง เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้
 -สามารถใช้ชุดโปรแกรม Office และ Web Application ได้ดี
 -หากมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อเสนอโครงการ บริหารโครงการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสนใจในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี และมีใจรักในการให้บริการ  
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง http://www.nectec.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0-2564-7000 ต่อ 1143
 งานบริหารบุคคล    คลองหลวง    ปทุมธานี    12120  
 โทรศัพท์ : 02-564-6900 ต่อ 2316-2319  
  http://www.nectec.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com