ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  รับเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาส ตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีร ายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.นักวิเคราะห์โครงการ (ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ฝ่าย CPMO)
 -เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ (พอลิเมอร์) วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
 -มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 -มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
 -หากสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและงบประมาณ การประเมินผล และ/หรือการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนองานผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
 -มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำสูง
 -มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารเป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ
 -มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
 
 2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (งานบริการห้องปฏิบัติการ)
 -เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีสามารถด้านบัญชีการเงิน หากสามารถทำระบบ SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.นักวิเคราะห์โครงการ (พัฒนาชุมชนและชนบท)
 -เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้าน วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน Appropriate technology
 -มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 -มีความสนใจในการทำงานในชุมชน มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน
 -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อการติดตาม การประเมินผลและ/หรือการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนองานผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
 -มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำสูง
 -มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารเป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ
 -มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
 
 4.นักวิเคราะห์โครงการ (ยานยนต์)
 -เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (มีพื้นฐานปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมยานยนต์/เครื่องกล/การผลิต)
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
 -มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 -มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
 -หากสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและงบประมาณ การประเมินผล และ/หรือการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนองานผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
 -มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำสูง
 -มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารเป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ
 -มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
 
 5.ผู้ช่วยนักวิจัย (Protein-Ligand Lab)
 -เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 24-30 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 1-2 ปีด้าน Scientific research in Biochemistry
 -มีความรู้เกี่ยวกับ Protein chemistry, ใช้ระบบ unix ได้, รู้งานด้าน Protein purification, protein crystallization และ Protein crystallography  
 
 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการธุรกรรมบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.0-2564-7000 ต่อ 1141 (รัตน์นที) หรือติดต่อสมัครที่ www.nstda.or.th และ www.biotec.or.th Email : ratnatee@nstda.or.th
 
 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง    คลองหลวง    ปทุมธานี    12120  
  www.nstda.or.th www.biotec.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com