ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  รับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-1 มิถุนายน 2551

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) “สวก.” Agricult ural Research Development Agency (Public organization) “ARDA ” เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.นักวิเคราะห์ (โครงการ)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร วิศวกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยการเกษตร
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูล
 -มีความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
 -มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและการจัดทำนโยบายและแผนงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
 2.นักวิเคราะห์ (เชิงธุรกิจ)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจการตลาด กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการตลาดเชิงพาณิชย์ จัดทำแผนธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
 3.นักวิเคราะห์งานบุคคล
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านจัดทำฐานข้อมูล
 -มีความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 -มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูล ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับฐานข้อมูลต่างๆไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
 4.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูล
 -มีความสามารถในการเขียน และอ่านภาษาอังกฤษ
 -มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 5.บุคลากร
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารทั่วไป การจัดการ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนงานตรวจสอบ สรุปผลให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูล
 -มีความสามารถในการเขียน และอ่านภาษาอังกฤษ
 -มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
 6.นักประชาสัมพันธ์
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความชำนาญในงานประชาสัมพันธ์ สามารถเขียนข่าวและบทความภาษาอังกฤษ
 -มีความรู้ความสามารถปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบให้ทันสมัย
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูล
 -มีความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษ
 -มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
 7.นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดทำงบประมาณ จัดทำแผนงานการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านประมวลผล และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 -มีความสามารถในการเขียน และอ่านภาษาอังกฤษ
 -มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ และการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 
 ผู้สนใจ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.arda.or.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายในกรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-7435 ต่อ 113 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
     
  www.arda.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com