ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การประปาส่วนภูมิภาค คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิ ภาค ตั้งแต่บัดนี้- 22 พฤษภาคม 2551

การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเ พื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูม ิภาค ในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร และระดั บปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1. วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวิศวกรรม 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสุขาภิบาล หรือสิ่งแวดล้อม
 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 - มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบน้ำประปาหรือระบบน้ำเสียอย่างน้อย 2 ปี
 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
 
 2. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวิศวกรรม 3 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า/อีเล็กทรอนิกส์
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ความสามารถในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบรายงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัติโนมัติ
 - มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและควบคุมระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
 
 3. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) (สำนักงานประปาขอนแก่น) 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า/อีเล็กทรอนิกส์
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ความสามารถในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
 - มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและควบคุมระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม (ก.ว.)
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
 
 4. วิศวกร 4 (เครื่องกล) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวิศวกรรม 1 อัตรา
 
 5. วิศวกร 4 (เครื่องกล) (สำนักงานประปาเขต 8) จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 - มีความรู้และทักษะด้านระบบประปา
 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
 
 6. วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรม สาขาชลประทาน/แหล่งน้ำ
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ความสามารถด้านการสำรวจออกแบบแหล่งน้ำผิวดิน จัดหาแหล่งน้ำดิบ
 - มีประสบการณ์ด้านการออกแบบฝ่ายอ่างเก็บน้ำ อย่างน้อย 2 ปี
 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
 
 7. ผู้ตรวจสอบ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลในการตรวจสอบ
 - มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาคสนามได้
 
 8. ผู้ตรวจสอบ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการด้านวิศวกรรมของระบบประปา
 - สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลในการตรวจสอบ
 - มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และสามารปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาคสนามได้
 
 9. ผู้ตรวจสอบ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ความสามารถในการสำรวจออกแบบ เขียนแยยรายงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัติโนมัติ
 - สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลในการตรวจสอบ
 - มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาคสนามได้
 
 10. นักบริหารงานทั่วไป 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายธุรการและพัสดุ (1) ฝ่ายกฎหมาย (1) 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางบรรณารักษ์/ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์
 - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 
 11. นักบริหารงานทั่วไป 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางศิลปกรรม/นิเทศศิลป์
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบสื่อได้เป็นอย่างดี
 - มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ปี
 
 12. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายค่าตอบแทน 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการเงิน/การเงินการธนาคาร
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
 - มีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
 
 13. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวางแผน (1) สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1) 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจทุกสาขา
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ติดตาม จัดทำแผนรวมองค์กร วิเคราะห์ขอมูลและสร้างข้อมูลประกอบการวางแผน
 
 14. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 - มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้
 
 15. เศรษฐกร 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ การวางแผน และการวิเคราะห์และประมวลข้อมูล
 
 16. บุคลากร 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโททางบริหารทรัพยากรมนุษย์
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรการบริหารทรัยากรมนุษย์
 - มีทักษะการนำเสนอ และการวางแผน
 
 17. บุคลากร 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 - อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 18. นักวิทยาศาสตร์ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา/จุลชีววิทยา/เคมี
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพน้ำและทักษะด้านการระบบประปา
 - มีความรู้และทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการ
 
 19. นักนิเทศสัมพันธ์ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 - มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความสารคดี จัดทำสื่ออย่างน้อย 2 ปี
 หมายเหตุ คุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.ได้รับรองไว้แล้วกรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกันกับประกาศเพื่อสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณสมบัติที่เที่ยบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัครด้วย
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือก(พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ กองการเงินการประปาส่วนภูมิภาค หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมธนาณัติในนาม ''ผู้อำนวยการกองการเงินการประปาส่วนภูมิภาค'' สั่งจ่าง ณ ปณ.หลักสี่ และจ่าหน้าซองถึง ''ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค'' เลขที่ 72 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กทม.10210 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.pwa.co.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551
  www.pwa.co.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com