ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับเจ้าหน้าที่ 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 6 มิถุนายน 2551

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา วรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.พนักงานติดตามและประเมินผล (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ การตลาด บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access
 -มีความพร้อมเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 -มีความอุตสาหะ รับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 
 2.พนักงานทะเบียนหนี้ของเกษตรกร (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ การตลาด บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การบัญชี สถิติ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access
 -มีความอุตสาหะ รับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 
 3.พนักงานแผนและโครงการปรับโครงสร้างหนี้ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชย์ การบัญชี การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access หรือ spss
 -มีความพร้อมเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 -มีความอุตสาหะ รับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 
 4.พนักงานจัดการสินทรัพย์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี นิติศาสตร์
 -มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 -มีความพร้อมเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 -มีความอุตสาหะ รับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 
 5.พนักงานเลขานุการ สำนักเลขาธิการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ การบันทึกรายงานการประชุม งานธุรการ งานสารบรรณไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ รับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 
 6.พนักงานสารสนเทศ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ Software และ Hardware
 -มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ความสามารถในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 -มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ Website และฐานข้อมูลได้
 -มีความอุตสาหะ รับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 
 7.พนักงานตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี การเงิน พาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ หรือเสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรือการเงิน หรือการบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 -มีความพร้อมเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 -มีความอุตสาหะ รับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 
 8.พนักงานกฎหมาย (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 -มีใบอนุญาตให้ว่าความ
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 -มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 9.พนักงานจัดหา (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 -มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานพัสดุ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะขององค์กรเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ รับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 
 10.พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิการศึกษาภาคบังคับ หรือวุฒิอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 -มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 -มีความพร้อมเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 -มีความอุตสาหะ รับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 ตำแหน่งที่ 1-10 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2551
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ หรือส่งใบสมัครโดยใช้แบบฟอร์มสมัครงานทั่วไปของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เฉพาะลงทะเบียนเท่านั้น (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) ถึงงานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ เลขที่ 101 อาคาร (อ.ต.ก.) หลังเดิม ชั้น 3 ถ.กำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 ชั้น 3 งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) หลังเดิม เลขที่ 101 ถ.กำแพงเพชร แขวงลาดยาว    จตุจักร    กรุงเทพมหานคร    10900  
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com