ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ,9 ,3 รับพนักงานราชการ 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 6 มิถุนายน 2551  

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหก รณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา รประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร
 -มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน
 
 2.เศรษฐกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง
 -มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน
 
 ผู้สนใจ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เลขที่ 164 หมู่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.เศรษฐกร (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง
 -ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (จังหวัดอุทัยธานี, นครสวรรค์,กำแพงเพชร, ตาก และสุโขทัย)
 
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 1 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://r09.ldd.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.เศรษฐกร กลุ่มการวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่ในจังหวัดที่จะบรรจุ
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 
 2.นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา (7 อัตรา) สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ (4 อัตรา) สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ (1 อัตรา) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่ในจังหวัดที่จะบรรจุ
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ต.จอหอ องเมือง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท)
 
 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.สถาปนิก กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือ
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถาปัตยกรรมที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 2.วิศวกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตร์
 
 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร
 
 4.เศรษฐกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง
 
 5.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ
 ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก www.ldd.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ  
 
 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ถ.พหลโยธิน    จตุจักร    กรุงเทพมหานคร    10900  
  www.ldd.go.th http://r09.ldd.go.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com