ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สภากาชาดไทย รับเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 10 มิถุนายน 2551

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุ คคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหาร (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35-45 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
 -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์การจัดทำและการติดตามประเมินผล หรือการพัฒนาและบริหารโรงการไม่น้อยกว่า 8 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 
 2.หัวหน้าหน่วยสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการและการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีขึ้นไป ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ทางการศึกษา การพยาบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา หรือด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 
 3.วิทยาจารย์ 3-5 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย (2 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุ 27-35 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางการพยาบาล
 -มีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 -มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน การบรรยายความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
 -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร การเขียนโครงการ การจัดทำสื่อการสอน
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 
 4.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 ฝ่ายทะเบียนและสถิติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic, Access, Java, C++, ASP, PHP
 -สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 -ถ้ามีความรู้ด้าน UNIX, Oracle, Yellow Fin Reporting Software หรือ SAP Business จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถถ่ายทอดความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 5.พยาบาล 3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
 6.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดหารายได้ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ ทุกสาขา
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint และ Internet ได้ดี
 
 7.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ชั่วคราว โครงการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืออนุปริญญา ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี หรือเคมี
 
 8.พนักงานขับรถ หน่วยยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับขี่ขนส่งไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 -สามารถออกต่างจังหวัดได้  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ห้อง 308) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตึกจิรกิติ ชั้นล่าง ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน    ปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร    10330  
 โทรศัพท์ : 0-2256-4054
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com