ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  รับเจ้าหน้าที่ 52 อัตรา

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  รับเจ้าหน้าที่ ดังรายล ะเอียดต่อไปนี้
     
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 
       1.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -จบการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารนิเทศ
 -มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น หากผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
 
       2.เลขานุการและธุรการ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร เลขานุการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 -มีประสบการณ์ด้านงานธุรการในมหาวิทยาลัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถด้านการสื่อสารและติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
 -มีความสามารถในการจัดระบบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
 -สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 
       3.เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) สาขาแนะแนวการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และทักษะการติดต่อสื่อสารดี ทำงานเป็นทีม
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       4.สมุห์บัญชี (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานในสาขาบัญชีการเงินและการวางแผนไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านระบบบัญชีการเงินและการวางแผนงบประมาณในสถาบันการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms-Office, โปรแกรมทางงานบัญชีได้ดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 สาขาพัฒนาการ
 
       5.พนักงานสอบเทียบห้องปฏิบัติการสอบเทียบไฟฟ้า (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 -ควรมีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 -มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ PC
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอสมควร
 -มีทักษะทางช่าง และมีความละเอียดรอบคอบ
 
       6.พนักงาน รับ-ส่งเครื่องมือ (พนักงานสัญญาจ้าง) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์และความรู้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ
 -มีความรู้เรื่อง คอมพิวเตอร์ PC สามารถพิมพ์ดีดได้คล่อง
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร
 
       7.พนักงานลูกค้าญี่ปุ่น (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -สามารถบริหารโครงการฝึกอบรมได้
 -มีความสามารถ อ่าน เขียน พูด โต้ตอบภาษาญี่ปุ่นได้
 -บุคลิกดี มีจิตใจบริการ ทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 
       8.พนักงานสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน
 -มีความรู้ในงานทางด้านสอบเทียบ
 
       9.พนักงานขายและ แนะนำสินค้า part-time (5 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิการศึกษาระดับ ม.6-ปริญญาตรี
 -รักงานขาย และงานบริการลูกค้า
 -มีความยิ้มแย้ม กล้าพูด กล้าแสดงออก
 -มีความกระตือรือร้น และขยันในการทำงาน
 -มีความซื่อสัตย์
 
       10.พนักงาน E-Learning (พนักงานสัญญาจ้าง) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง ที่กำลังศึกษา / ผู้ที่ต้องการงาน Project ปฏิบัติงานนอกเวลาและไม่ประจำสำนักงาน หรือสามารถรับงาน Project ไปทำที่บ้านได้โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook เป็นของตนเอง
 -สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop หรือสามารถใช้โปรแกรม Macromedia Flash
 -สามารถถ่ายภาพหรือตัดต่อวีดีโอ (Adobe Premiere, Windows Movie Madder หรืออื่น ๆ ตามถนัดได้
 -สามารถใช้โปรแกรม Screen Capture เช่น Camtasia ได้
 -สามารถพิมพ์ภาษาไทยในระดับดี
 
       11.หัวหน้างานพัฒนา E-learning (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการศึกษา การสื่อสารทางไกล
 -มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรการ งานด้านการศึกษา
 -มีความสามารถให้การบริการ ดูแลลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel
 -สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Macromedia Flash, Dream weaver ได้บ้าง
 -หากมีประสบการณ์ในด้าน E-Learning จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       12.หัวหน้างานขาย (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบ การทดสอบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความเข้าใจในงานเกี่ยวกับการสอบเทียบและทดสอบ
 -สามารถใช้ Computer ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ถ้ารู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยจะเป็นประโยชน์มาก
 
       13.หัวหน้าแผนกสอบเทียบอุณหภูมิ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุ 25-35ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในงานสอบเทียบเครื่องมือวัดฯทางด้านอุณหภูมิและการสอบเทียบ สำหรับ ปวส. ประสบการณ์ 7 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
       14.หัวหน้างานเทคโนโลยีการเรียนรู้ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำ ดูแล ระบบสารสนเทศ
 -ควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ใช้ได้
 
       15.พนักงานรับ-ส่งเครื่องมือ (4 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -มีประสบการณ์และความรู้ในงานสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ
 -มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ PC สามารถพิมพ์ดีดได้คล่อง
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร
 -มีทักษะทางช่าง และมีความละเอียดรอบคอบ
 
       16.Web Programmer (10 อัตรา) นักศึกษาฝึกงาน/Outsource
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้งาน Illustrator, Photoshop, Dream Weaver จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 -ส่งประวัติ พร้อมรูปถ่าย ไปที่ E-mail : prajak@tpa.or.th
 
       17.หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก การตลาดและส่งเสริมการขาย (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms-Office, Internet, E-mail หากมีความสามารถด้าน Internet programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หากมีความสามารถด้าน ภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
      18.พนักงานสอบเทียบ (5 อัตรา)  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ความรู้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ และมีทักษะทางช่างจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 
 สาขาสุขุมวิท
 
       19.พนักงานคอร์สภาษาจีน (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาจีน เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -อายุไม่เกิน 25 ปี
 -มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
 -มีความอดทน และรักงานบริการ
 
       20.พนักงานคอร์สภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -อายุไม่เกิน 25 ปี
 -มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
 -มีความอดทน และรักงานบริการ
 
       21.พนักงานจัดอาร์ต (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4 ขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม PageMaker, Indesign, Illustrator, Photoshop
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและ Internet ได้คล่อง
 -รักการทำหนังสือ มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ
 
       22.พนักงานธุรการโรงเรียนภาษา (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Access) และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 -มีความยืดหยุ่นในวันเวลาทำงาน สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ และเลิกงานหลังเวลา 21.00 น.ได้
 -รักงานบริการ และ การติดต่อประสานงาน มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน
 
       23.ธุรการกองบรรณาธิการ (1 อัตรา)/ PART-TIME (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -พิมพ์งานได้ถูกต้องรวดเร็ว ละเอียดรอบครอบ
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและ Internet ได้คล่อง
 -ถอดเทป และ ถ่ายภาพได้
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       24.บรรณาธิการ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 4 ขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ในงานบรรณาธิการ หรือมีความสนใจในการทำหนังสือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Access) และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 สาขาเซียร์รังสิต
 
      25.พนักงานประสานงานคอร์สภาษา (รังสิต) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4 ขึ้นไป และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความยืดหยุ่นในวันเวลาทำงาน สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ และเลิกงานเวลา 21.00 น. ได้
 -รักงานบริการ และ การติดต่อประสานงาน มีความคล่องตัว รับผิดชอบ ขยันและอดทน
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Access) และ Internet ได้เป็นอย่างดี  
 
 ส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงาน รูปถ่าย และประวัติย่อ มาทาง E-mail : personneltpa@tpa.or.th หรือจดหมายที่ งานบริหารบุคคล สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2258-0320-5
 
 งานบริหารบุคคล 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง    สวนหลวง    กรุงเทพมหานคร    10250  
 โทรศัพท์ : 0-2717-3000-29 ต่อ 255  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com