ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) รับเจ้าหน้าที่  12 ตำแหน่ง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  ผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบ ุคคลชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น (สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินผ่อน บัตรเงินสด ยูเมะ พลัส)
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
        พนักงาน Part Time  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 - วุฒิม.6, ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 - มีความขยัน อดทน
 
        เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา
  ดำเนินการวิเคราะห์แผนการตลาด ติดต่อร้านค้าเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - อายุไม่เกิน 30 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ 1-5 ปี ในด้านการตลาด
 - มีทักษะการติดต่อสื่อสาร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 - มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับรถยนต์ (บริษัทฯ สนับสนุนค่าน้ำมัน และค่าเสื่อมรถยนต์)  
 
        เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 - มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในงานด้านธุรการ ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่าย หรือทั่วไป
 - มีทักษะในการสื่อสาร, ติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 - มีทักษะคอมพิวเตอร์  
 
        เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (รับสมัครด่วน)  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - อายุไม่เกิน 28 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ 0-1 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
 - มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน และรักงานบริการ
 - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 - สามารถปฏิบัติงานในลักษณะหมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วันได้  
 
         เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ด่วน! รับสมัครจำนวนมาก)  
   ดำเนินการและให้บริการด้านตรวจสอบและอนุมัติสินเชื่อ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - อายุไม่เกิน 28 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ 0-1 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
 - บุคลิกดี รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นและเรียนรู้ได้เร็ว
 - สามารถปฏิบัติงานในลักษณะหมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วันได้
 
        เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Helpdesk)   อัตรา
   ดำเนินการให้คำปรึกษาและแก้ไขเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานคอมพิวเตอร์
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - อายุไม่เกิน 25 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ 0-1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
 - มีทักษะเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
 - กระตือรือร้นในการทำงาน สามารถปก้ำขปัยหาเฉพาะหน้าได้
 - มีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงาน
 
        เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า  
 ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษาด้านการชำระเงิน
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - อายุไม่เกิน 30 ปี
 - วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 - มีทักษะในการสื่อสารเจรจาต่อรอง
 - ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี ใจเย็น  
 
        ทนายความ  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการ์ณทนายความไม่น้อยกว่า 3-5 ปี (สามารถว่าความได้ หากเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
 - สามารถร่างสัญญา มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะการเขียน-การสื่อสาร ภาษาอังกฤษดี
 - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
 
        เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาญี่ปุ่น  2 อัตรา
 
   ดำเนินการด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในองค์กร
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น
 - มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ล่ามหรือผ่านการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 - ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี  
 
        เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - อายุ 25 ปีขึ้นไป
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงาน สอบบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 - หากมีประกาศด้าน CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะการเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ดี
 - กระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - มีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงาน  
 
        เจ้าหน้าที่ฝึกหัดพิเศษด้านบริหารงานบุคคล  
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 - อายุ 22-25 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในระดับดี
 - มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูงและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 - มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
 
         เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานคอมพิวเตอร์ (IT Operator)  
 ดำเนินการดูแล และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - อายุ 25-26 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ 0-1 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
 - มีทักษะเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
 - มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นกะ  
 
       สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล (สมัครงาน)  
 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 11 ถ.พระราม 4 ตรงข้าม รพ.จุฬาฯ ติดกับห้างฯ โรบินสัน  ตู้ ปณ.310 หัวลำโพง    กรุงเทพมหานคร    1033   โทรศัพท์ : 0-2632-9800 ต่อ 1922-1926
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com