ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ   รับเจ้าหน้าที่  10 ตำแหน่ง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ   รับเจ้าหน้าที่  ดังรายละเอีย ดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
       1.นักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา (NT505) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีประสบการณ์ 5 ปี ด้านกรประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลข้อมูล สื่อประสมด้านภาษา
 -มีประสบการณ์สูงในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและ/หรือข้อมูลสื่อประสมด้านภาษา
 
       2.ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ (BioS) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
 -มีความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาดิจิตอล มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบดิจิตอล
 
       3.ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย /หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Java Technology (Java Programming, J2EE, JSP)
 -สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Java, C/C++ และเข้าใจหลักการของโปรแกรมเชิงวัตถุ
 -สามารถเขียนโปรแกรมกราฟิก 2D และ 3D / Data mining
 -มีความรู้พื้นฐานและสนใจเทคโนโลยี Web Services, RDBMS
 -หากมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ GIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       4.นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายบริหารและสนับสนุนโปรแกรม (PMO) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 -มีทักษะในระบบบริหารโครงการ
 
       5.ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานพัฒนาระบบสารสนเทศ(ITD) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมระบบงานบนเว็บ
 -มีความสามารถในการบริหารจัดการ Web CMS ได้
 -มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา JAVA/ PHP/ JSP ได้
 -มีความรู้และความสามารถในด้าน Relational Database
 -สามารถใช้โปรแกรม Report Tool ต่าง ๆ ได้
 -สามารถทุ่มเทหรือเสียสละเวลาให้กับงานของหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม
 -สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
       6.วิศวกร งานวิศวกรรมและการผลิต โครงการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานบางน้ำเปรี้ยว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (TMEC-E&P 001) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 -มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม
 -มีความสามารถในการออกแบบวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 -สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 
        7.วิศวกร งานวิศวกรรมและการผลิต โครงการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานบางน้ำเปรี้ยว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (TMEC-E&P 002) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 -มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม
 -มีความสามารถในการออกแบบอนาล๊อก/ดิจิตอล
 -สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
 
       8.นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที (HRC001) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการตลาด
 -มีความสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดได้อย่างดี
 -มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -สามารถจัดทำ Web Page และเขียนบทความและจัดทำสื่อวิชาการได้
 -สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
       9.นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที (HRC002) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์
 -มีความสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดได้อย่างดี
 -มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -สามารถจัดทำ Web Page และเขียนบทความและจัดทำสื่อวิชาการได้
 -สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
       10.ช่างเทคนิค งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานบางน้ำเปรี้ยว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (TMEC) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุระหว่าง 22-27 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  
 
       สมัครออนไลน์ได้ทาง http://www.nectec.or.th
 งานบริหารบุคคล    คลองหลวง    ปทุมธานี    12120  
 โทรศัพท์ : 02-564-6900 ต่อ 2316-2319  
  http://www.nectec.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com