ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  รับพนักงาน 29  อัตรา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  รับพนักงาน29 อัตรา ดังรายละเอียดต ่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
       1.ผู้จัดการส่วน ฝ่ายบริหารเงิน (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
 -ประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ ทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน 5-10 ปี
 -มีความรู้ด้าน Treasury เข้าใจระบบงาน Core Banking System สำหรับธนาคาร สินเชื่อ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 -มีภาวะความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 -มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน
 -มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบสูง
 -มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 -สามารถพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2.ฝ่ายบัญชี (2 อัตรา)
 
       2.1 ผู้จัดการส่วน ส่วนกระทบยอดและหักบัญชี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 -ประสบการณ์ด้านกระทบยอดหรือการจัดทำงบการเงินจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 8 ปี
 -มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารงานในส่วนที่รับผิดชอบได้
 -สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 -มีความรู้ในระบบงานธนาคาร
 -สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในส่วนงานได้
 
       2.2 เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกระทบยอดและหักบัญชี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน
 -อายุระหว่าง 30-35 ปี
 -ประสบการณ์ทำบัญชีจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
 -มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 -มีความเข้าใจในระบบงานธนาคาร
 -สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 
 3.ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและสื่อสารองค์กร (2 อัตรา)
 
       3.1 ผู้จัดการฝ่าย
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 -มีประสบการณ์บริหารงานด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดไม่น้อยกว่า 7 ปี
 -สามารถวางแผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 
       3.2 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจ
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 -สามารถออกแบบงานสิ่งพิมพ์ได้
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft Office, Power Point, Internet, Adobe Photoshop – lllustrator
 -ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัด EVENT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       4.ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ปี
 -ถ้ามีประสบการณ์ทางสถาบันการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถจัดทำแผนงาน Road Map การอบรมพนักงานได้
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 -มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
       5.ผู้จัดการส่วน เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายนโยบายและระเบียบ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ นิติศาสตร์
 -มีประสบการณ์ด้านการออกข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือเคยผ่านงานด้านเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี
 
       6.ผู้จัดการส่วน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารในสถาบันการเงิน หรือธนาคารไม่น้อยกว่า 8 ปี
 -สามารถถอดรายงานการประชุมจากการบันทึกเทปได้
 -มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและอังกฤษดี
 -มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 
       7.เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 3 (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -อายุ 25 ปีขึ้นไป
 -ประสบการณ์ด้านสินเชื่อทางสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 -สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 
        8.ผู้จัดการส่วน และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
 -มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 -มีความรู้เรื่องการเงินการธนาคารตามหลักชะรีอะฮ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       9.เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจและการตลาด (สินเชื่อ) สาขา (8 อัตรา) (อโศก, ศรีนครินทร์, ทุ่งครุ, มีนบุรี, พิษณุโลก, เชียงราย, ลำปาง, ชุมพร)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสินเชื่อในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงินที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความรู้เรื่องการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 -มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
 -มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน และมีความเชี่ยวชาญในงานด้าน การสื่อสาร
 -มีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน
 -สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 -สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ (สำหรับฝ่ายกิจการสาขาต่างจังหวัด)
 
       10.ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (5 อัตรา) (ปทุมธานี, เพชรบุรี)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 -มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างดี  
 
       ผู้สนใจ สามารถสมัครผ่านทาง Web Site : http://www.isbt.co.th หรือส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ที่ hr@isbt.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  http://www.isbt.co.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com