ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รับเจ้าหน้าที่ 18 อัตรา

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  รับเจ้าหน้าที่ ดังรายล ะเอียดต่อไปนี้
 
   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 1.อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น (ชาวไทย 1ตำแหน่ง ชาวญี่ป่น 1 ตำแหน่ง) (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โทขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
 
 2.อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 5 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์
 -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สาขาพัฒนาการ
 4.พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สื่อสารมวลชน
 -มีความรับผิดชอบ อดทน และประสานงานได้เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องตัดต่อได้
 -มีประสบการณ์งานด้านการจัดฝึกอบรมและสัมมนาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน และตรวจเช็คพื้นฐานของ LCD Projector และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 
 5.หัวหน้างานลูกค้าญี่ปุ่น ฝ่ายการศึกษาและอบรม (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
 -สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 -มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีบุคลิกภาพ และประสานงานได้เป็นอย่างดี
 
 6.พนักงานสอบเทียบเครื่องมือนอกสถานที่ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง เครืองมือวัดอุตสาหกรรม
 -มีความรู้ทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 -มีทักษะทางช่าง และมีความละเอียดรอบคอบ
 
 7.หัวหน้าพัฒนาระบบการสอบเทียบ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 -มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 ปี
 -มีความรู้ความสามารถในการสอบเทียบ/ปรับเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 
 8.พนักงานสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 -มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน
 -มีความรู้ในงานด้านการสอบเทียบ
 -มีใจรักงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
 
 9.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการเรียนรู้และสนับสนุน (Web Programming) (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านWeb Programming
 -มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม เช่น HTML, CSS, Java Script, Web Application
 -มีความสามารถในออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมPhotoshop, Flash, Dreamweaver
 -มีความสามารถในการออกแบบฐานข้อมูล เช่น SQL Server, Mysql
 -มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน (course ware) ได้เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการติดตั้งและแก้ไขคอมพิวเตอร์ได้
 
 สาขาสุขุมวิท
 10.หัวหน้างาน TPA Production House (1 อัตรา)
       -วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
        เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
       -เคยผ่านงานด้านการออกแบบและจัดทำหน้าอาร์ตเวิร์คหนังสือ วารสาร
        (บทความ หน้าโฆษณา) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
       -มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดพิมพ์เป็นอย่างดี สามารถใช้
       เครื่อง Macintosh ในการออกแบบ และจัดหน้าอาร์ตเวิร์ค (เนื้อและ
        ปก) ได้ดี
       -รักงานหนังสือและมีความคิดสร้างสรรค์
 
 11.ผู้จัดการแผนกวารสารวิชาการ (1 อัตรา)
       -วุฒิปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
        วิทยาศาสตร์ หรือสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
       -มีประสบการณ์ด้านการจัดทำหนังสือ ตำรา มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
       -มีความรู้ความเข้าในใจในกระบวนการจัดพิมพ์วารสารและใช้
        คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานพิมพ์และการออกแบบได้
       -สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับสื่อสารได้ มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น
        จะพิจารณาเป็นพิเศษ
       -มีความสามารถด้านบริหารจัดการ การติดต่อประสานงาน และมีความคิด
        สร้างสรรค์
 
 12.พนักงานกองบรรณาธิการ-ประสานงานหนังสือพิเศษ (2 อัตรา)
       -วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
        เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
       -วุฒิปริญญามีความรู้ในการ พูด เขียน อ่าน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
       -มีความชำนาญในการถ่ายภาพ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
        (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
       -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบรรณาธิการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 13.พนักงานจัดอาร์ต (1 อัตรา)
       -อายุไม่เกิน 30 ปี
       -วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
       -สามารถใช้เครื่อง Macintosh Program Indesign, PageMaker,
        PhotoShop, Illustrator ได้
       -มีประสบการณ์การจัดอาร์ตเวิร์คอย่างน้อย 2 ปี
       -มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
       -ละเอียดรอบครอบ ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
 
 14.พนักงานประสานงานฝ่ายผลิต (1 อัตรา)
       -วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
       -สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel หรือ PowerPoint
       -รอบครอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
 
 15.บรรณาธิการต้นฉบับ (2 อัตรา)
       -อายุไม่เกิน 30 ปี
       -วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ วิชาเอกหรือ
       โท ภาษาญี่ปุ่น เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
       -ผ่านการสอบวัดระดับภาษาที่เกี่ยวข้องในระดับกลางขึ้นไป
       -มีทักษะการเขียน-อ่านภาษาไทย เป็นอย่างดี
       -หากมีความรู้ภาษาเกาหลี จีน อังกฤษ หรือ ประสบการณ์ด้านงาน
        หนังสือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 16.พนักงานคอร์สภาษาจีน (1 อัตรา)
       -อายุไม่เกิน 25 ปี
       -วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาจีน
       -มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
       -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Word และ Excel) ได้คล่อง
       -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 
 17.หัวหน้างานวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี (1 อัตรา)
       -อายุไม่เกิน 30 ปี
       -วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือเทียบเท่าเกรด
        เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
       -เคยผ่านงานวารสาร นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ สามารถบริหารงาน
        วารสารได้ทั้งเล่ม
       -มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีอ -สามารถใช้โปรแกรม
        คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
       -มีความละเอียดรอบครอบ แก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ขยัน อดทน
 
 18.อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย (1 อัตรา)
       -สนใจด้านการสอน การจัดทำหรือปรับปรุงตำราเรียนและหลักสูตรการ
       เรียนการสอน
       -วุฒิปริญญาโท ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษา
        ต่างประเทศ
       -ควรมีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 3 ปี เคยศึกษาประเทศญี่ปุ่น
        อย่างน้อย 1 ปี
       -หากมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นมาพอสมควร จะได้
        รับพิจารณาเป็นพิเศษ
       -มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย และสามารถใช้ภาษาไทยได้
        อย่างถูกต้อง
 
 สมัครได้ทาง http://www.tpa.or.th หรือทาง E-mail : personneltpa@tpa.or.th งานบริหารบุคคล 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง    สวนหลวง    กรุงเทพมหานคร    10250  โทรศัพท์ : 0-2717-3000-29 ต่อ 255  
  http://www.tpa.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com