ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บมจ.ทีทีแอนด์ที  รับเจ้าหน้าที่ 39  ตำแหน่ง

บมจ.ทีทีแอนด์ที  รับเจ้าหน้าที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธุรกิจองค์กร (5 อัตรา)  
 -เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านการตลาด การขาย หรือที่เกี่ยวข้อง
 -มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
 -สามารถทำงานเป็นทีมได้และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้
 
 2.ช่างเทคนิค (5 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 -มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป มีความรู้ด้านอิเลคทรอนิคส์ หรือวิศวกรรมทุกสาขา
 -มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 
 3.วิศวกร บางไทร (NRR) (5 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
  อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้า
 -มีประสบการณ์ 2 ปี ทางด้าน Programming
 -มีความรู้ทางด้าน JAVA Programming, Network Operation และ
  Unix OS
 -มีความสามารถด้านการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ
 
 4. Corporate Development Officer (5 อัตรา)
 -Male or Female
 -Age over 22 Years old
 -Bachelor’s Degree or higher in Human Resource,
  Organizational Development or other related fields
 -At least 2 Years experience in Organizational Development
  or Human Resource Development
 -Having knowledge in Managerial tools, Competency-Based
  Management, Human Resource and Organizational
  Development
 -Having conceptual, analytical and initiative thinking
 -Energetic For information seeking and be able to persuade
   other people opinion
 -Ability to work under pressure and meet deadlines
 -Computer Literacy (Microsoft Office and Internet)
 
 5.วิศวกร (Web Application) (5 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ
 -มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 -มีความรู้ทางด้าน JAVA และ SQL จะได้รับการพิจารณาเป็น
  พิเศษ
 -มีทักษะในการถ่ายทอดและนำเสนองานเป็นอย่างดี
 -มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 
 6.วิศวกร นนทบุรี (NOT) (5 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 20-28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์
  สาขาโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
 -มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน คอมพิวเตอร์/โทรคมนาคม
 -มีความรู้พื้นฐานด้านโทรคมนาคม, Program Computer และ
   Data Network
 
 7.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (บางไทร) (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 23-26 ปี
 -ปริญญาตรี ทางด้านทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ การจัดการ
  หรือที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านการฝึกอบรมและงานเอกสาร
 -มีความกล้าแสดงออก ชอบทำกิจกรรม มนุษยสัมพันธ์ดีและรู้ราย
  ละเอียดการฝึกอบรม
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 8.นิติกร หรือ เจ้าหน้าที่กำกับสัญญาร่วมการงาน (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิติศาสตร์
 -มีความรู้ ความชำนาญในระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายขององค์กร
  และกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีประสบการณ์ 0-5 ปี ในการจัดทำข้อตกลง (Agreement) และ
  นิติกรรมสัญญา (Contract) กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงาน
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดีเยี่ยม
 -มีเทคนิคการพูดและการประสานงานที่ดี มีใจให้บริการ มีความมั่น
  ใจในตัวเองและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 
 9.วิศวกร นนทบุรี (NOA) (5 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 -มีประสบการณ์ 0-3 ปี ทางด้านคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
 -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่างดี
 -มีความรู้พื้นฐานด้านโครงข่าย DCN และ IP Network  
 
 ผู้สมัครทุกตำแหน่งมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
 -จบการศึกษาจากสถาบันรัฐบาลเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และ
  สถาบันเอกชนเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ยกเว้น มีประสบการณ์
  อย่างน้อย 1 ปี ไม่นำเกรดมาตัดสิทธิในการพิจารณารับสมัคร
 -มีความรู้ความชำนาญภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมหลักฐานการสมัครงาน และระบุจังหวัดที่ไปปฏิบัติงานได้ ส่งมาที่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการข้อมูลและระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 252/30 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 22 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร.0-2693-2100 ต่อ 3746 และ 3747 หรือสมัครได้ที่ สำนักงานสาขาต่างจังหวัด หรือสมัครได้ที่ www.ttt.co.th หรือ E-mail: hrm@ttt.co.th  
 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) แผนกบริหารอัตรากำลัง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ 252/30 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก    ห้วยขวาง    กรุงเทพมหานคร    10320  โทรศัพท์ : 0-2693-2100 ต่อ 3713, 3715, 3719, 3733
  www.ttt.co.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com