ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  รับเจ้าหน้าที่ 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-30 กันยายน 2551  

สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  รับเจ้าหน้าที่ 32 อัตรา ดัง รายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.หัวหน้างานการเงิน (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการเงิน การธนาคาร บัญชี การบริหารทั่วไป
 -มีความรู้ประสบการณ์ หรือความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี ในระบบราชการ หรือเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี (ให้ยื่นแสดงหลักฐานประกอบใบสมัคร)
 -มีความสามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม มีวุฒิภาวะเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 2.พนักงานตรวจสอบ(ระดับผู้ควบคุมงาน) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี การเงิน พาณิชย์ บริหารธุรกิจ
 -มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน หรือจัดทำบัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
 3.นิติกร (2 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ขึ้นไป หรือเนติบัณฑิตไทย (มีความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะกฎหมายปกครอง/ มีความรู้ทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา)
 -มีใบอนุญาตในการว่าความ
 -มีประสบการณ์ว่าความคดีแพ่ง 10 คดี และคดีอาญา 10 คดี
 -หรือเป็นนิติกรในหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีประสบการณ์ในการดำเนินคดีปกครอง การจัดทำร่างนิติกรรมและสัญญา การเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมายมาก่อน
 
 4.พนักงานตรวจสอบ (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี การเงิน พาณิชย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือตรวจสอบภายในรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
 5.พนักงานเลขานุการสำนักเลขาธิการ (2 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ การบันทึกรายงานการประชุม งานธุรการ งานสารบรรณไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 6.พนักงานการเงิน (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการเงิน บัญชี การบริหารทั่วไป
 -มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 7.พนักงานบัญชี (2 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการเงิน บัญชี การบริหารทั่วไป
 -มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 8.พนักงานสารสนเทศ (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับองค์กรเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 -มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์อย่างดีเยี่ยม เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 9.พนักงานประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบริหาร สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์
 -มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ งานธุรการ งานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์หรือวารสาร และสามารถเขียนข่าวได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม เหมาะสมกับตำแหน่ง และมีใจรับใช้เกษตรกร
 
 10.พนักงานจัดหา (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานพัสดุ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะขององค์กรเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง มีคุณลักษณะเป็นผู้นำและมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 11.พนักงานฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 12.พนักงานสนับสนุนสินเชื่อและเงินอุดหนุน (2 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง เน้นความสามารถและความตั้งใจ
 
 13.พนักงานติดตามและสนับสนุนแผนและโครงการ (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 14.พนักงานประเมินผลแผนและโครงการ (2 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 15.พนักงานพัฒนาการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ข้อมูลข่าวสารฯ (2 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สาขาสังคมวิทยา สังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 16.พนักงานสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลผลิต (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access
 -มีความรู้ทางด้านการตลาด หรือประสบการณ์ในการขาย
 -มีความสามารถในการออกแบบกราฟิกดีไซน์
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 17.พนักงานพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 18.พนักงานทะเบียนหนี้ (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 19.พนักงานบริหารข้อมูลและประสานงาน (2 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 20.พนักงานติดตามและประเมินผล (2 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด คอมพิวเตอร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 21.พนักงานตรวจสอบและจำแนกหนี้ (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 22.พนักงานวางแผนและโครงการปรับโครงสร้างหนี้ (2 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 23.พนักงานจัดการผลประโยชน์ (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 24.พนักงานจัดการสินทรัพย์ (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานที่มีหนังสือรับรอง (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Access
 -มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง สมรรถภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
 และเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ หรือส่งใบสมัครโดยใช้แบบฟอร์มสมัครงานทั่วไปของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน (ให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เฉพาะลงทะเบียนเท่านั้น (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) ถึง งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ เลขที่ 101 อาคาร (อ.ต.ก.) หลังเดิม ชั้น 3 ถ.กำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2618-7877 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 (สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  ชั้น 3 งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) หลังเดิม เลขที่ 101 ถ.กำแพงเพชร แขวงลาดยาว    จตุจักร    กรุงเทพมหานคร    10900  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com