ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 20 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 159 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2552

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทว น ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าร ับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั ้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) (19 อัตรา)
 
 1.อาจารย์ สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์
 
 2.นายทหารพระธรรมนูญ สังกัด ร.ร.การบินฯ นครปฐม (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
 
 3.นายทหารบัญชี สังกัด บน.5ฯ ประจวบฯ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 
 4.นายทหารกิจการพลเรือน สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา) บน.5ฯ ประจวบฯ (1 อัตรา) บน.41ฯ เชียงใหม่ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
 
 5.นายทหารการศึกษา สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา
 
 6.นายทหารผลิตและรายงาน/ ผู้ช่วยนายทหารโปรแกรมข่าวกรอง/ นายทหารกรรมวิธีข้อมูล สังกัดส่วนกลาง กทม. (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 
 7.ผู้ช่วยนายทหารกรรมวิธีข้อมูล สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 
 8.ผู้ช่วยนายทหารข่าว สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 9.บรรณารักษ์ สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์
 
 10.อนุศาสนจารย์ สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิปริญญาตรี เปรียญธรรม 9 ประโยค ปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต หรือศาสนศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา ล
 
 11.นักวิทยาศาสตร์ สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรีทางชีววิทยา เคมี ชีวเคมี เคมีเทคนิค
 
 12.นายทหารสันทัดงาน สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน
 
 13.นายทหารสันทัดงาน สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค
 
 14.นายทหารบริการโลหิต สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์
 
 15.นายทหารกายภาพบำบัด สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด
 
 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) (140 อัตรา)
 
 1.เสมียนการเงิน สังกัดส่วนกลาง กทม. (5 อัตรา) พอ.ฯ ร.ร.การบิน
   (1 อัตรา) คปอ.ฯ พิษณุโลก (1 อัตรา) บน.56ฯ สงขลา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี การเงิน
 
 2.เจ้าหน้าที่รายงานการตรวจสอบ/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สังกัดส่วนกลาง
    กทม. (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี การเงิน
 
 3.เจ้าหน้าที่โครงการและงบประมาณ สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี การเงิน
 
 4.เสมียนงบประมาณ/ เจ้าหน้าที่สถิติ สังกัดส่วนกลาง กทม. (6 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี การเงิน
 
 5.พลขับรถ ส่วนกลาง กทม. (8 อัตรา) คปอ.ฯ สุราษฎร์ธานี (1 อัตรา) บน.5ฯ ประจวบคีรีขันธ์ (1 อัตรา) บน.7ฯ สุราษฎร์ธานี (3 อัตรา) ร.ร.การบินฯ นครปฐม (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 18-25 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก
 -มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 -ไม่เป็นผู้ที่สายตาบอดสี
 
 6.เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง สังกัดส่วนกลาง กทม. (5 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 -ไม่เป็นผู้ที่สายตาบอดสี
 
 7.เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางคอมพิวเตอร์
 
 8.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางคอมพิวเตอร์
 
 9.ช่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ไฟฟ้า/ ช่างไฟฟ้า/ ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า/ เจ้าหน้าที่ช่างโยธา สังกัดส่วนกลาง กทม. (3 อัตรา) คปอ.ฯ อุดรธานี (1 อัตรา) บน.1ฯ นครราชสีมา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง
 
 10.สูทกรรม สังกัด บน.1ฯ นครราชสีมา (1 อัตรา) บน.2ฯ 1 อัตรา ลพบุรี (1 อัตรา) บน.7ฯ สุราษฎร์ธานี (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางคหกรรมศาสตร์
 
 11.เจ้าหน้าที่แปลความภาพถ่าย/ ช่างถ่ายรูปทางอากาศ/ เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป/ เจ้าหน้าที่การภาพ/ ช่างถ่ายรูป สังกัดส่วนกลาง กทม. (3 อัตรา) บน.1ฯ นครราชสีมา (1 อัตรา) บน.4ฯ นครสวรรค์ (1 อัตรา) บน.5ฯ ประจวบคีรีขันธ์ (1 อัตรา) บน.21ฯ อุบลราชธานี (1 อัตรา) บน.41ฯ เชียงใหม่ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการถ่ายภาพ การถ่ายภาพและภาพยนตร์ การถ่ายภาพและวีดีทัศน์ ศิลปกรรม (สาขางานการออกแบบ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ กราฟิก เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีศิลปกรรม
 
 12.เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง สังกัดส่วนกลาง กทม. (3 อัตรา) บน.7ฯ สุราษฎรธานี (1 อัตรา) บน.21ฯ อุบลราชธานี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิ ม.6
 -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 13.เจ้าหน้าที่กำลังพล ส่วนกลาง กทม. (7 อัตรา) บน.2ฯ ลพบุรี (1 อัตรา) บน.4ฯ นครสวรรค์ (1 อัตรา) บน.21ฯ อุบลราชธานี (1 อัตรา) บน.46ฯ พิษณุโลก (1 อัตรา) 1 อัตรา
 -เพศชาย
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 14.เจ้าหน้าที่ข่าว/ เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง/ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ เจ้าหน้าที่การข่าว / เจ้าหน้าที่เป้าหมาย สังกัดส่วนกลาง กทม. (3 อัตรา) บน.5ฯ ประจวบคีรีขันธ์ (1 อัตรา) บน.7ฯ สุราษฎร์ธานี (1 อัตรา) บน.21ฯ อุบลราชธานี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 15.เจ้าหน้าที่ภาษา สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 -สามารถใช้ภาษาเขมรได้
 
 16.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ/ เจ้าหน้าที่ขนส่ง สังกัดส่วนกลาง กทม. (2 อัตรา) บน.5ฯ ประจวบคีรีขันธ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 17.เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 18.เจ้าหน้าที่ตรวจพัสดุ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ/ เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ/ เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง สังกัดส่วนกลาง กทม. (16 อัตรา) ชอ.ฯ ลพบุรี (1 อัตรา) บน.1ฯ นครราชสีมา (1 อัตรา) บน.2ฯ ลพบุรี (2 อัตรา) บน.21ฯ อุบลราชธานี (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 19.ครูฝึก สังกัดส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (พลศึกษา การกีฬา)
 
 20.เสมียน สังกัดส่วนกลาง กทม. (5 อัตรา) บน.7ฯ สุราษฎร์ธานี (1 อัตรา) บน.21ฯ อุบลราชธานี (1 อัตรา) บน.41ฯ เชียงใหม่ (3 อัตรา) บน.56ฯ สงขลา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 21.เสมียน สังกัดส่วนกลาง กทม. (21 อัตรา) สพ.ทอ.ฯ ลพบุรี (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 22.เจ้าหน้าที่บำรุงเลี้ยง/ เจ้าหน้าที่พลาธิการ/ เจ้าหน้าที่สูทกรรม สังกัดส่วนกลาง กทม. (2 อัตรา) บน.7ฯ สุราษฎร์ธานี (1 อัตรา) บน.56ฯ สงขลา (1 อัตรา)
 -เพศชาย
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 -ผ่านการรับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว
 เงื่อนไข ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้งในสถานที่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 
 1.มีสัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหาร ประทวน ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
 2.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518 และระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี
 
 3.มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
 
 คุณสมบัติเฉพาะ
 1.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
    พ.ศ.2497
   -ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์
    ถึง 35 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2534)
   -ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปี
    บริบูรณ์ ถึง 30 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2522-พ.ศ.2534) ยกเว้นในบาง
    ตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
 
 2.เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/ สาขาวิชาตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละ
    ตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
    -ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี/ โท หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
    -ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการศึกษา
     คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1.20
 
 3.มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถ้วน และตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละ
    ตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
 
 4.นายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม
    จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (นำมาให้ในวัน
    รายงานตัวรอบสุดท้าย)
 
 5.ข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและ
    ย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยบรรจุให้รับเงินเดือนตาม
    คุณวุฒิ  
 
 การสมัครสอบ
 1.เปิดจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก/ ใบสมัคร ระหว่างวันที่ 2-27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30-15.30 น. ในราคาฉบับละ 60 บาท ณ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ), กองบังคับการกองบินทุกกองบิน และโรงเรียนการบิน (เว้นวันหยุดราชการ) และที่หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2552
 
 2.วิธีการสมัครสอบ
 -สมัครด้วยตนเองพร้อม หลักฐานได้ที่ หอประชุม โรงเรียนนายเรืออากาศ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2552 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.
 -สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมส่งหลักฐาน และธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินจำนวน 300 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าบริการทางไปรษณีย์ 50 บาท โดยสั่งจ่าย ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ กองข้อมูลกำลังพล ตู้ ปณ.11 ปณฝ.กองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ 2-27 กุมภาพันธ์ 2552 (ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
 
 -สมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2552 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 280 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์ เน็ต 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB online หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552-10 มีนาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืน ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ค่าธรรมเนียมการสอบ
 
 1.ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 250 บาท ในวันยื่นใบ
    สมัคร
 2.เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี
 กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้สอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศโทร. 0-2534-8587-91 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ http://www.rtaf.mi.th หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
 โทรศัพท์ : 0-2534-1213-14  
  http://www.person.rtaf.mi.th http://www.rtaf.mi.th http://job.rtaf.mi.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com