ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  รับสมัครเจ้าหน้าที่  12 ตำแหน่ง  บัดนี้เป็นต้นไป

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  รับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังรา ยละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.รองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการตลาด/สินเชื่อ/ วาณิชธนกิจ ในสถาบันการเงิน ไม่ต่ำกว่า 12 ปี (กรณีรอง กจ.) และไม่ต่ำกว่า 10 ปี (กรณีผู้ช่วย กจ.) และอยู่ในตำแหน่งบริหารมา ไม่ต่ำกว่า 8 ปี หรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรในระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย
 -หากมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2.ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการตลาด/ วิเคราะห์สินเชื่อ/ วาณิชธนกิจ ในสถาบันการเงินมาแล้วไม่ ต่ำกว่า 6 ปี และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 -หากมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการประเมินมูลค่าสินเชื่อดังกล่าว จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ ผู้จัดการส่วน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (3-4 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการตลาด/ วิเคราะห์สินเชื่อ/ วาณิชธนกิจ ในสถาบันการเงินมาแล้วไม่ ต่ำกว่า 3-5 ปี
 -หากมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4.ผู้อำนวยการอาวุโส/ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านจัดโครงสร้างทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินจากตลาดเงิน/ ตลาดทุน และ บริหารเงินลงทุน ในสถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี (สำหรับผอ.อาวุโส) 6 ปี (สำหรับผอ.) และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 4 ปี (สำหรับผอ.อาวุโส) 3 ปี (สำหรับผอ.)
 -หากมีความรู้เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) และการออกตราสารหนี้ (MBS/ABS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (1-2 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยงกับสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า 6 ปี (สำหรับผอ.) 3-5 ปี (สำหรับ รองผอ., ผช.ผอ.) และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (สำหรับผอ.) 2 ปี (สำหรับรองผอ., ผช.ผอ.)
 
 6.รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ดูแลงานวาณิชธนกิจ (1-2 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหาร มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 -มีความรู้/ ประสบการณ์ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) การออกตราสารหนี้ (MBS/ABS) และการประเมินมูลค่าสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7.รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 4 ปี และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 -มีทักษะในการกำหนด Core Competency การประเมินค่างาน การวัดและประเมินผลงาน การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8.ผู้จัดการส่วน/ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคลจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 9.รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 -หากมีคุณวุฒิ C.I.A จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 10.เลขานุการผู้บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำที่มีชื่อเสียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 -มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการผู้บริหาร มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 หมายเหตุ :
 1.ตำแหน่งที่ 1 - 6 สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 2.ทุกตำแหน่งมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 
 11.พนักงานชั่วคราว (Programmer) (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Visual Basic หรือ VB.NET หรือ PHP
 -มีความรู้ทางด้านระบบฐานข้อมูล Microsoft และ SQL SERVER หรือ Oracle หรือ My SQL
 
 12.พนักงานชั่วคราวด้านวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนจัดการและแผน (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ธุรกิจและการจัดการ
 -มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ 1-2 ปี  
 
 สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติย่อ พร้อมรูปถ่ายประกอบการสมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเลขที่ 393 อาคารสำนักงานสีลม (ปากซอย 7) ชั้นที่ 5 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2685-0695 ต่อ 223, 225 หรือ E-mail: hr@smcthailand.com
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com