ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ททท. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 28 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2552

ททท. เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
 1. พนักงานบริหารทั่วไป 4 งานเอกสารภาษาต่างประเทศ
     กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 
 2. พนักงานวางแผน 4 งานแผนบริหารองค์กร กองแผนนโยบาย  
     ฝ่ายวางแผน จำนวน 1 อัตรา
 
 3. พนักงานการตลาด 4 งานแผนปฏิบัติการตลาดภาคเหนือ กอง
     ตลาดภาคเหนือภูมิภาคภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา
 
 4. พนักงานการตลาด 4 งานแผนปฏิบัติการตลาดยุโรป แอฟริกา
     และตะวันออกกลาง กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออก
     กลาง ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จำนวน 1 อัตรา
 
 5. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบส่วนกลาง สำนักตรวจสอบ
     ภายใน จำนวน 1 อัตรา
 
 6. นิติกร 3 งานคดี กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป
     จำนวน 1 อัตรา
 
 7. วิศวกร 3 งานวิศวกรรม กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
     จำนวน 1 อัตรา
 
 8. นักบัญชี 3 งานบัญชีสาขาในประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบ
     ประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 
 9. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
     สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 
 10. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานฝึกอบรม กองเผยแพร่
      ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว
      จำนวน 1 อัตรา
 
 11. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานส่งเสริมกิจกรรมใน
       ประเทศ กองส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
 
 12. นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3 งานภาพถ่าย กองผลิตอุปกรณ์
       เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 
 13. นักเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 งานพิมพ์ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่
       ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 
 14. พนักงานประสานการพิมพ์ 3 งานพิมพ์ กองผลิตอุปกรณ์เผย
       แพร่ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 
 15. พนักงานส่งเสริมการตลาด 3 งานบริการข่าวสาร กองข่าวสาร
       ท่องเที่ยว ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 
 16. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ภูมิภาคภาค
       เหนือ จำนวน 1 อัตรา
 
 17. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานอุทัยธานี ภูมิภาคภาค
       เหนือ จำนวน 2 อัตรา
 
 18. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานแพร่ ภูมิภาคภาคเหนือ
       จำนวน 1 อัตรา
 
 19. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ภูมิภาคภาค
       กลาง จำนวน 1 อัตรา
 
 20. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ภูมิภาค
       ภาคกลาง จำนวน 2 อัตรา
 
 21. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ภูมิภาค
       ภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา
 
 22. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานอุบลราชธานี ภูมิภาคภาค
       ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
 
 23. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานขอนแก่น ภูมิภาคภาค
       ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
 
 24. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานอุดรธานี ภูมิภาคภาค
       ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
 
 25. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานเลย ภูมิภาคภาคตะวัน
       ออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
 
 26. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานสุรินทร์ ภูมิภาคภาคตะวัน
       ออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
 
 27. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานกระบี่ ภูมิภาคภาคใต้
       จำนวน 1 อัตรา
 
 28. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานชุมพร ภูมิภาคภาคใต้  
       จำนวน 1 อัตรา
 
 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัคร และสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชั้น 1 เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2552 ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 สำหรับตำแหน่งพนักงานการตลาด 3 สำนักงานสาขาในประเทศ ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครและสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ ททท. สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาในประเทศตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถระบุสำนักงานที่ประสงค์ จะสมัครได้ 3 สำนักงาน โดยต้องเรียงลำดับตามความประสงค์ 1 – 3
 
 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2707 , 2724
  http://www.tourismthailand.org/
 
  http://www.tourismthailand.org/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com