ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงงานยาสูบ รับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2552

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ดังนี ้
 
 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO)
 - วุฒิ ปริญญาโท ด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหาร
   ธุรกิจ
 - มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์การบริหารจัดการทางการ
   เงิน โดยสามารถจัดทำบริหาร ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการ
   ตามแผนการเงิน รวมทั้งประสบการณ์การบริหารการปรับโครง
   สร้างทางการเงิน การแปรสภาพองค์กร การระดมเงินทุนผ่านตรา
   สารหนี้ หรือตราสารทุน โดยมีมูลค่าโครงการรวมไม่ต่ำกว่า 500
   ล้านบาท
 
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด (Chief Marketing Officer : CMC)
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่
   เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดในการบริหารจัดการ การใช้
   ประโยชน์จากทฤษฏีการตลาด มีประสบการณ์ในการบริหารด้าน
 - มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการตลาด
   ในองค์การเอกชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี โดยต้อง
   ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดในสายการตลาดและ
   ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
   1 ปี
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 - มีความรู้ผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถตัดสินใจ
   แก้ไขปัญหา นำเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการเงิน
   เพื่อให้โรงงานยาสูบได้ประโยชน์สูงสุด
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
 - ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
 
 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
 - ใบสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
 - ประวัติของผู้สมัครโดยละเอียด (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)
 - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
 - หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน
   หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยมีหลักฐานหรือหนังสือรับรอง
   จากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งรายงานงบการเงินประจำปี (ใน
   กรณีที่ต้องแสดง)
 - รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
 - ใบรับรองแพทย์
 - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้า
   ราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับพร้อมรับรองสำเนา 4 ชุด) ปิดผนึกถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน กองบริกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงงานยาสูบ เลขที่ 184 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กทม.10110 Tel.0 2229 1187, 0 2229 1188 ในวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2552 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.thaitobaco.cr.th
 
 กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ลงทะเบียนตอบรับ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครได้รับภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 โดยจะถือเอาวันที่โรงงานยาสูบประทับตรารับเป็นสำคัญ
 
 กรณีหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน ณ วันยื่นใบสมัครโรงงานยาสูบจะไม่รับใบสมัครไว้พิจารณา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ในการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานใหม่ ภายในกำหนดเวลาจ้างกล่าวข้างต้น
  www.thaitobaco.cr.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com