ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนัก งานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 18 อัตรา
 
 ตำแหน่งอาจารย์
 
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
 1. คณะครุศาสตร์ 3 อัตรา
 - สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา/การบริหาร การศึกษา หรือสาขา
   วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 1 อัตรา
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (เน้นวิธีสอนกลุ่มสาระหลักวิชาใด
   วิชาหนึ่ง) 2 อัตรา
 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 - สาขาวิชาการรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ 1
   อัตรา
 
 3. คณะวิทยาศาสตร์
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา/เคมี 1 อัตรา
 
 4. คณะวิทยาการจัดการ
 - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ/การจัดการ 2 อัตรา
 
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 อัตรา
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การจัดการอุตสาหกรรม 1
   อัตรา
 - สาขาวิชาพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก 1 อัตรา
 
 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/พืชไร่ 1 อัตรา
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชา ดัง
   ต่อไปนี้
 
 1. คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา/วิทยาการคอมพิว เตอร์ 1 อัตรา
 - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การอนุบาลศึกษา 1 อัตรา
 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา
 - สาขาวิชาภาษาไทย 2 อัตรา
 - สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
 
 3. คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
 - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
 
 4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 อัตรา
 
 สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น.
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
 - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 - สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียน
   (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
   ผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็น
   ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร (ให้นำสำเนาใบแสดงผล
   การเรียน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโทมาประกอบการสมัคร
   ด้วย) ในกรณีที่ยังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา   ดังกล่าวมา
   ยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
   ออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
   ปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็
   ได้
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้ว
   ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1
   ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศ
   หญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน
   การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 - ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการ
   เกณฑ์ทหารมาแสดง ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัคร
   เขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  http://www.lpru.ac.th/
 
  http://www.lpru.ac.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com