ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552

กรมควบคุมมลพิษรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเ ภทพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. นายช่างเทคนิค 3 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 2 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบและบังคับการ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 8,610 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน คอมพิวเตอร์
 
 2. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ค่าตอบแทนเดือนละ 8,610 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ
 
 วิธีการรับสมัคร
 
 เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
 - เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.pcd.go.th หัวข้อ "รับสมัครพนักงานราชการ" หรือ http://job.pcd.go.th
 
 - ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร http://job.pcd.go.th/pcd2/ann1.pdf
 
 - อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบ และขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
 
 - กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วทำการสมัคร ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบให้โดยอัตโนมัติพร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
 
 - พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษ A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในแผ่น Diskette หรือ Flash Drive เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
 
 - ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว
 
 เงื่อนไขในการสมัครสอบ
 
 1. ผู้สมัครสอบ สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น
 
 2. ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
 
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 5.2 แล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 ใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
 
 3. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมควบคุมมลพิษจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
 
 4. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรการรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 
 - กรมควบคุมมลพิษจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จาก
 
 ผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินถูกต้องแล้ว พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ที่เว็บไซต์ www.pcd.go.th หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ" หรือ http://job.pcd.go.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com