ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 22 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข ้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารที่สำนักงานใหญ ่และสาขาในตำแหน่งต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน หลายอัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์เร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดและสินเชื่อ
 
 - มีทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการประสานงานที่ดี
 
 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางธนาคารจะรับเป็นพนักงานชั่วคราว ต่อสัญญาทุก ๆ 3 เดือน
 
 2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 3 อัตรา เจ้าหน้าที่พยาบาล (ประจำสำนักงานใหญ่) 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี โดยมีประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาล
 
 - อายุไม่เกิน 30 ปี
 
 - มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 9 อัตรา (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารเป็นอย่างดี
 
 - มีประสบการณ์ด้านการอำนวยสินเชื่อ หรือการพัฒนาคุณภาพหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเงินและการธนาคารอิสลาม
 
 - มีทักษะในการเขียนคู่มือผลิตภัณฑ์และระเบียบงาน
 
 - มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
 - มีความสุขุม รอบคอบ และความรับผิดชอบสูง
 
 - มีทักษะในการประสานงานและการเจรจา
 
 - มีไหวพริบในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovative)
 
 - มีทักษะในการนำเสนอผลงาน
 
 4. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่อาวุโส/จนท. (สินเชื่อ บริการลูกค้า) ศูนย์ราชการกรุงเทพ 7 อัตรา สถานที่ ศูนย์ราชการกรุงเทพ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 
 - มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสินเชื่อในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงินที่เทียบเท่าอย่างน้อย 1 ปี
 
 - มีความรู้เรื่องการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 
 - มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
 
 - มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 - มีทักษะในการเจรจาต่อรองการติดต่อประสานงาน และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านการสื่อสาร
 
 5. ผู้ช่วยผู้จัดการบริการลูกค้า สาขาพระนครศรีอยุธยา 1 อัตรา สถานที่ศูนย์การค้าอยุธยาปาร์ค ชั้น 2 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 
 - มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสินเชื่อในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงินที่เทียบเท่าอย่างน้อย 1 ปี
 
 - มีความรู้เรื่องการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 
 - มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านการสื่อสาร
 
 - มีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน
 
 6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 อัตรา (ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
 - มีประสบการณ์การทำงานผู้ตรวจสอบ หรือพนักงานบัญชี หรือพนักงานสินเชื่อ
 
 - สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ต้องมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบคอมพิวเตอร์ หรือผู้วางระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 - มีประกาศนียบัตรรับรองการตรวจสอบบัญชี
 
 - มีความรู้เกี่ยวกับเช็คและการตรวจสอบลายมือชื่อ
 
 - มีความรู้ด้านธุรกิจปริวรรตเงินตรา ระบบ ATM, ADM, Pass Book
 
 - เข้าใจระบบงาน Core Banking System สำหรับธนาคาร
 
 7. ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ นิติศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ด้านการออกข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี
 
 - สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 8. สำนักเลขานุการธนาคาร 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ไม่จำกัดสาขา
 
 - เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 
 -มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารในสถาบันการเงิน หรือธนาคารไม่น้อยกว่า 8 ปี
 
 - สามารถถอดรายงานการประชุมจากการบันทึกเทปได้
 
 - มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและอังกฤษดี
 
 - มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบสูง
 
 9. ฝ่ายวาณิชธนกิจ 3 อัตรา (ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 -วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์งานด้านวาณิชธนกิจ สินเชื่อ บัญชีการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผน หรือการวิเคราะห์จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 10. ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 1 อัตรา (รองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ด้านการติดต่อธุรกิจต่างประเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก และสามารถโต้ตอบจดหมายธุรกิจได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร
 
 11. ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจฮาลาล 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ การเงิน การ ธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีความรู้และความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์ฮาลาล
 
 - มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน และมีทักษะการคิด/เขียนเชิงวิเคราะห์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการประสานงานที่ดี
 
 12. ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 
 - มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน และมีทักษะการคิด/เขียนเชิงวิเคราะห์
 
 - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านการสื่อสาร
 
 - มีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน
 
 13. ฝ่ายกิจการและสินเชื่อสาขา 5 อัตรา งานด้านสินเชื่อสาขา (ผู้จัดการส่วนและเจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดและสินเชื่อ มีความสามารถทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของธนาคาร
 
 - มีความรู้เรื่องการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 
 - มีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน
 
 - มีความรู้ในการจัดทำแผนงานส่งเสริมการขาย
 
 14. ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ทำงานธนาคารอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 
 - ตำแหน่งผู้จัดการส่วน ส่วนหักบัญชีและเรียกเก็บเงินโอนต้องมีประสบการณ์งานด้านเช็คเรียกเก็บหักบัญชี (Clearing) อย่างน้อย 8 ปี
 
 - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่ต้องมีประสบการณ์งานธนาคารด้านระบบงาน ATM
 
 - มีความรู้งานด้านระบบปฏิบัติการ ATM การบริหารเงินสด งานหักบัญชี และการเรียกเก็บเงินโอน
 
 15. ฝ่ายบริหารเงิน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
 
 - มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อทางธนาคาร หรือสถาบันการเงิน 5-10 ปี
 
 - มีความรู้ด้าน Treasury เข้าใจระบบงาน Core Banking System สำหรับธนาคาร สินเชื่อการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 
 - มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 16. ฝ่ายระดมเงินฝาก 4 อัตรา (ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 
 17. ฝ่ายบัญชี 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร
 
 - ผู้อำนวยการฝ่ายควรมีประสบการณ์ด้านกระทบยอด หรือการจัดทำงบการเงินจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 8 ปี มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารงานในส่วนที่รับผิดชอบได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 
 - มีความรู้ในระบบงานธนาคาร
 
 - สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในส่วนงานได้
 
 18. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ทางสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลระบบ Sever, Network (WAN, LAN)
 
 - มีความรู้เรื่อง Active Directory MS-SQL 2000 OS : Windows 2000 Server, 2003 Server, XP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ IT เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ Network
 
 19. ฝ่ายพัฒนาระบบ 5 อัตรา (ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรม ดังนี้
 
 - Database RDBMS-Oracle หรือ MS SQL หรือ Infoemix
 
 - Programming Language-VB หรือ Delphi หรือ Power Builder
 
 20. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้ 3 อัตรา (ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพหนี้จากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 21. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา (ผู้จัดการส่วน)
 
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์สินเชื่อ จากธุรกิจสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีทักษะการวิเคราะห์ และการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้สนใจที่จะร่วมงานกับธนาคารอิสลา มแห่งประเทศไทย ขอให้ท่านสมัครผ่าน Website http://www.isbt.co .th/th/job/index.php หรือส่งใบสมัครมาทางอีเมลที่ hr@isbt.co. th เท่านั้น

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com