ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่ 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 43 อัตรา อัตราค่าจ้าง ปริญญาตรี 10,320 บาท ปริญญาโท 14,540 บาท ปริญญาเอก 19,660 บาท ดังนี้
 
 1. อาจารย์ กลุ่มวิชาชีพ คณะครุศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา
 
 2. อาจารย์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์
 
 3. อาจารย์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการศึกษาสังคม สังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 4. อาจารย์ กลุ่มธุรกิจศึกษา คณะครุศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาธุรกิจศึกษาแขนงบัญชี บริหารธุรกิจแขนงบัญชี บัญชี
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 5. อาจารย์ กลุ่มปฐมวัย คณะครุศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 6. อาจารย์ กลุ่มบริหารธุรกิจ (สาขาทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์
 
 7. อาจารย์ กลุ่มบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาบัญชี บริหาร ธุรกิจ สาขาบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีรับรอง
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 8. อาจารย์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 9. อาจารย์ กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานา ชาติ) คณะวิทยาการจัดการ
 
 - วุฒิปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ (Business Administration, Marketing, International Business)
 
 10. อาจารย์ กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับ การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับระหว่างประเทศ การนโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว (Tourism Manage-ment, Hospitality Management, Service Industries Management, International Tourism and Hospitality Management or Tourism Policy and Planning)
 
 - เน้นหลักสูตรการโรงแรม และเน้นการทำวิทยานิพนธ์
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 11. อาจารย์ กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ
 
 - วุฒิปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมบริการการจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับ การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือการนโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว (Tourism Management, Hospitality Management, Service Industries Management, International Tourism and Hospitality Management of Toursism Policy and Planning)
 
 12. อาจารย์ กลุ่มภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน วรรณคดีจีน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 13. อาจารย์ กลุ่มภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีน ภาษา ศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วิธีสอนภาษาจีน หรือที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
 
 14. อาจารย์ กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชามัลติมีเดีย นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบกราฟิค การออกแบบนิเทศศิลป์
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 15. อาจารย์ เทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 16. อาจารย์ กลุ่มภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาไทย ภาษา ไทยเพื่อวิทยาการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คติชนวิทยา
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 17. อาจารย์ กลุ่มสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาสังคมวิทยา สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา การพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนา มานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 18. อาจารย์ กลุ่มภาษาอังกฤษ คณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล วิธีสอน
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 19. อาจารย์ กลุ่มศิลปะการแสดง คณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขานาฏศิลป์ ไทยคดีศึกษา สาขาวัฒนธรรม
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 20. อาจารย์ กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 21. อาจารย์ กลุ่มเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาวิศวกรรมโทร คมนาคม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แอนิเมชั่น
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 22. อาจารย์ กลุ่มเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แอนิเมชั่น หรือมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิค
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 23. อาจารย์ กลุ่มวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาวิทยาการคอม พิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 24. อาจารย์ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาวิทยาการคอม พิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 25. อาจารย์ กลุ่มคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 
 26. อาจารย์ กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง ชีววิทยาการประมง
 
 - ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องจบหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ และระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
 27. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 28. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 29. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 30. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ คณะศิลปะและวัฒนธรรม
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 31. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 32. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 33. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,320 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 34. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (กองกลาง) สำนักงานอธิการบดี
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 35. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ (กองกลาง) สำนักงานอธิการบดี
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 36. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
 
 ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ของมหาวิทยาลัย
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7622-1959, 0-7624-0474-7 ต่อ 132
 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน EMS ได้ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตรารับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
 
 เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
 
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์
 
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิที่สถาน ศึกษาออกให้ และได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อน หรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 
 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ แต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดครุยของมหาวิทยาลัย)
 
 5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน มีโรคต้องห้ามดังนี้ 1) วัณโรคในระยะอันตราย 2) โรคติดยาเสพติด 3) โรคพิษสุราเรื้อรัง 4) โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 6. เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.34 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย
 
 7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล หลักฐานการผ่านงาน ใบรับรองความรู้ความ สามารถพิเศษ
 
 8. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 100 บาท (หากส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ กรุณาแนบธนาณัติส่งจ่าย ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100 บาท)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com