ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมป่าไม้ รับสมัครงาน วุฒิ ม.3- ตรี 212 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครงาน วุฒิ ม.3- ตรี 212 อัตรา
 
 กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภารกิจด้านส่งเสริมการปลูกป่า, ภารกิจด้านการอนุญาต, ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน, ภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, ภารกิจด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, ภารกิจด้านจัดการที่ดินป่าไม้, ภารกิจด้านบริหารกลาง, ภารกิจด้านแผนกงานและสารสนเทศ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. นักวิชาการป่าไม้ 70 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวนศาสตร์ สาขาวนวัฒนวิทยา สาขาชีววิทยาป่าไม้ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชนบท
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
 - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 4. นักวิชาการเผยแพร่ 5 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 5. เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
 - วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 9 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค
 - วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม
 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 19 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
 - วุฒิม.3 หรือม.6
 8. เจ้าหน้าที่การเกษตร 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
 - วุฒิปวช.ทางเกษตรกรรม
 9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 14 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
 - เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
 10. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
 - วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
 11. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
 - วุมิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าสื่อสาร
 12. เจ้าพนักงานการเกษตร 2 อัตรา
 - วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม
 13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 14. เจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา
 - วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีการตลาด เลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 15. นักวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขากีฏวิทยา หรือสาขาชีววิทยาป่าไม้ มีความรู้ความสามารถด้าน GIS เป็นอย่างดี
 16. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวนศาสตร์ สาขาวิศวกรรมป่าไม้
 17. นิติกร 11 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
 18. พนักงานพิทักษ์ป่า 3 อัตรา
 - วุฒิปวช.
 19. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 20 อัตรา
 - ไม่จำกัดวุฒิศึกษา
 20. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 21. ช่างสำรวจ 4 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางช่างสำรวจ หรือช่างโยธา
 22. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
 - วุฒิปวส.ทางช่างสำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 23. ช่างเขียนแผนที่ 1 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางช่างเชียนแบบ
 24. บุคลากร 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์
 25. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 26. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อัตรา
 - วุฒิปวช.การบัญชี
 27. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ 2 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม
 28. ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม
 29. ช่างเครื่องยนต์ 2 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางช่างยนต์
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ www.forest.go.th หัวข้อ ''รับสมัครงานราชการ'' กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com