ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับ วุฒิป.6 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2552)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับ วุฒิป.6 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 10 ก รกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  01 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. นักกายภาพบำบัด (01) จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ในระดับเดียวกันในสาขากายภาพบำบัด
 
 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด
 
 - ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพกาย ภาพบำบัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. พยาบาล (02)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาล
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
 - มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
 3. นักสังคมสงเคราะห์ (03)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ทางสังคม วิทยาและมานุษยวิทยา
 
 - ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพพนักงานสังคมสงเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. เจ้าหน้าที่บริหาร (เวชระเบียน) (04)
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาเวชระเบียน เวชสถิติ
 
 - ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5. เจ้าหน้าที่บริหาร (นักเวชศาสตร์การกีฬา) (05)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือเวชศาสตร์การกีฬา
 
 - ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6. พนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย) ลูกจ้างชั่วคราว (06)
 
 - วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และ/หรือได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริบาล ผู้ช่วยทางการพยาบาล ที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 
 - ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7. พนักงานบริการ (พนักงานเวรเปล) ลูกจ้างชั่วคราว (07)
 
 - วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 
 - ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8. พนักงานบริการ (พนักงานนวด) (08) จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรด้านการนวดแผนไทย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัย รับรองไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
 
 - มีประสบการณ์ด้านการนวดบำบัดหรือนวดผ่อนคลาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 การสมัครสอบคัดเลือก
 
 สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
 
 9. เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ด้านบัญชี
 
 - สื่อสารภาษาจีนกลางได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 10. คนงาน (รายเดือน) ส่วนอาคารสถานที่
 
 - วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6
 
 - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 11. นักวิจัย โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านเคมีอินทรีย์
 
 12. นักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านชีววิทยา มีความรู้ด้านงานทดสอบทางชีวภาพ
 
 - มีความรู้ทางด้าน Cell Culture และ Tissue Culture
 
 13. เจ้าหน้าที่บริหาร (303)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 
 14. เจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายจัดซื้อ) ส่วนพัสดุ (401)
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านพัสดุอย่างน้อย 2 ปี
 
 - ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 15. พนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ (402)
 
 - วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ ตลาด การจัดการ เลขานุการ
 
 การสมัครสอบคัดเลือก
 
 สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 หรือที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ มหานคร 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
 
 
 หลักฐานการสมัคร
 
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
 แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน
 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานใบสำคัญประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น ใบประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 1 กรณีกำหนด ให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
 
 * ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบในวันสอบข้อเขียนด้วย
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com