ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2552 (ปิดรับสมัคร 23 กรกฎาคม 2552)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2552 (ปิดรับสมัคร 23 กรกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  18 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2552
 
 1. นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่อัตรา 20617 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขา
 
 2. นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่อัตรา 20560 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือระบบสารสนเทศ หรือการจัดการทั่วไป หรือพัฒนาชุมชน
 
 3. นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขที่อัตรา 20828 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขา
 
 4. นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เลขที่อัตรา 20080 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 5. นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่อัตรา 20848 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 6. นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เลขที่อัตรา 20286 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 7. นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยี เลขที่อัตรา 20209 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เลขที่อัตรา 20023 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 
 9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา เลขที่อัตรา 20004 และเลขที่อัตรา 20014 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 10. นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรีเลขที่อัตรา 20095 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือด้านการเงิน หรือการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 11. นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่อัตรา 20035 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
 
 12. นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขที่อัตรา 20704 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 13. นักวิชาการพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เลขที่อัตรา 20116 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา
 
 14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่อัตรา 20838 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสาขา
 
 15. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขที่อัตรา 20842 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสาขา
 
 16. บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย กรรม เลขที่อัตรา 20705 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสัตวแพทย ศาสตร์ เลขที่อัตรา 20012 อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
 
 ตำแหน่งที่ 1-17 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 
 - มีความรู้ความสามารถในด้านการบริการงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://op.mutto.ac.th/person/ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3835-8137 ต่อ 8407 หรือที่เว็บไซต์ http://op.muttol.ac.th/person/
 
 สังกัดวิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม
 
 1. อาจารย์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม เลขที่อัตรา 20236 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
 
 2. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะเทคโนโลยีสังคม เลขที่อัตรา 20237 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 12,610 บาท หรืออัตราเงินเดือน 18,360 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือการจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์ หรือการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือการจัดการโลจิส ติกส์และโซ่อุปทาน หรือวิทยาการจัดการโลจิสติกส์ หรือวิทยาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ หรือ
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์
 
 3. อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม เลขที่อัตรา 20238 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ หรือบริหาร ธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือการตลาด มีระดับผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.70 และปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.00
 
 4. อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม เลขที่อัตรา 20240 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท (วท.ม.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 ตำแหน่งที่ 1-4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 
 - มีความรู้ความสามารถสำหรับการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 
 - มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
 
 - มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และสามารถรักษาความลับของทางราชการ
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคลชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://op.mutto.ac.th/person/ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3830-7261-4 หรือที่เว็บไซต์ http://op.muttol.ac.th/person/
 
 สังกัดวิทยาเขตบางพระ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
 1. อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขที่อัตรา 20181 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 12,610 บาท หรือวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 18,360 บาท
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท ทางสาขาต่าง ๆ คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสาธารณสุข พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสัตวแพทย์
 
 - ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิทางสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นพื้นฐาน
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://op.mutto.ac.th/person/ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3835-8145 หรือที่เว็บไซต์ http://op.muttol.ac.
 
 สังกัดวิทยาเขตอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 1. อาจารย์ 2 อัตรา เลขที่อัตรา 20735 และเลขที่อัตรา 20738 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สถ.ม.สถาปัตยกรรม ทุกสาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรม ต้องจบปริญญาตรี สถ.บ.สถาปัตยกรรม
 
 2. อาจารย์ เลขที่อัตรา 20741 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สถ.ม.สถาปัตยกรรม แขนงวิชาออกแบบ
 
 3. อาจารย์ 2 อัตรา เลขที่อัตรา 20744 เลขที่อัตรา 20789 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ภ.สถ.ม.ภูมิสถาปัตยกรรม
 
 4. อาจารย์ เลขที่อัตรา 20790 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สถ.ม.ศิลปอุตสาหกรรม หรือ สถ.ม.ออกแบบอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง ต้องจบปริญญาตรี สถ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม หรือ ศษ.บ.การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ หรือ คอ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม
 
 5. อาจารย์ 2 อัตรา เลขที่อัตรา 20791 และเลขที่อัตรา 20792 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมโยธา ทุกสาขา ต้องจบปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 
 6. อาจารย์ เลขที่อัตรา 20793 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม-โครงสร้าง
 
 7. อาจารย์ เลขที่อัตรา 20794 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีโลจิสติกส์ หรือ บธ.ม.การจัดการทางด้านโลจิสติกส์ หรือ บธ.ม.การค้าระหว่าง ประเทศ
 
 ตำแหน่งที่ 1-7 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 
 - มีความรู้ความสามารถสำหรับการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของประเทศไทย
 
 - มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เลขที่ 225 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ มหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://op.rmutto.ac.th/person/ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2252-7029 หรือ ที่เว็บไซต์ http://op.rmutto.ac.th
 
 สังกัดวิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 1. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เลขที่อัตรา 20405 เลขที่อัตรา 20413 และเลขที่อัตรา 20441 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือวิทยาการสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 
 2. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เลขที่อัตรา 20443 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 
 3. อาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา เลขที่อัตรา 20481 เลขที่อัตรา 20482 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 
 - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ผ่านการทำวิทยา นิพนธ์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 
 4. อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 อัตรา เลขที่อัตรา 20483 เลขที่อัตรา 20484 เลขที่อัตรา 20485 เลขที่อัตรา 20486 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 
 5. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 2 อัตรา เลขที่อัตรา 20487 เลขที่อัตรา 20488 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจหรือวิทยา ศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
 
 - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 
 6. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย เลขที่อัตรา 20489 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขามัลติมีเดีย หรือสาขาการออกแบบ ดิจิทัลอาร์ต หรือแอนิเมชั่นภาพยนตร์ หรือการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
 
 7. อาจารย์ วิชาการจัดการท่องเที่ยวหรือสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
 - มีบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
 
 9. อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขที่อัตรา 20493 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์(ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ สถิติ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์) ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 
 ตำแหน่งที่ 1-9 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 
 - มีความรู้ความสามารถสำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
 
 - มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 122 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://op.rmutto.ac.th/person/ ติดต่อสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2692-2360-4 หรือที่เว็บไซต์ http://op.rnutto.ac.th/person
 
 สังกัดวิทยาเขตบางพระ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 
 1. อาจารย์ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน เลขที่อัตรา 20140 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรม หรือวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หรือวิศวกรรมเครื่องกล
 
 2. อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เลขที่อัตรา 20177 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาการผลิตสัตว์
 
 3. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโยลีภูมิทัศน์ เลขที่อัตรา 20178 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ภูมิสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต หรือปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง หรือสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 
 4. อาจารย์ สาขาวิชาการประมง 2 อัตรา เลขที่อัตรา 20179 เลขที่อัตรา 20180 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การประมง หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 
 ตำแหน่งที่ 1-4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 
 - มีความรู้ความสามารถสำหรับการเรียนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 
 - มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://op.mutto.ac.th/person/ ติดต่อสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3835-8137 ต่อ 8407 หรือที่เว็บไซต์ http://op.rmutto.ac.th/person/
 
 สังกัดวิทยาเขตบางพระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 1. อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ชีววิทยา) เลขที่อัตรา 20667 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา หรือสาขาพฤกษศาสตร์
 
 2. อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี) เลขที่อัตรา 20672 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี หรือสาขาชีวเคมี หรือปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 
 3. อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลขที่อัตรา 20674 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 ตำแหน่งที่ 1-3 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 
 - มีความรู้ความสามารถสำหรับการเรียนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://op.mutto.ac.th/person/ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3835-8137 ต่อ 8407 หรือที่เว็บไซต์ http://mutto.ac.th/person/
 
 สังกัดวิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 
 1. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่อัตรา 20299 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ คอ.ม. คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 
 - เป็นผู้มีพื้นฐานระดับปริญญาตรี วุฒิใดวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม คอ.บ. คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล
 
 2. อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เลขที่อัตรา 20341 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท บธ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หรือ บธ.ม. การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องมีความรู้ด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
 
 3. อาจารย์ วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เลขที่อัตรา 20342 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้มีพื้นฐานระดับปริญญาตรี วุฒิ (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้าหรือเทียบเท่า
 
 4. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตร เลขที่อัตรา 20343 อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท (วศ.ม.) วิศวกรรมเกษตร หรือ (วศ.ม.) เครื่องจักรกลเกษตรในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 
 - เป็นผู้มีพื้นฐานระดับปริญญาตรี วุฒิใดวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้ วท.บ. เกษตรกลวิธาน วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร หรือวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ วศ.บ. เครื่อง จักรกลเกษตรหรือเครื่องกล คอ.บ. เครื่องกล
 
 ตำแหน่งที่ 1-4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 
 - มีความรู้ความสามารถสำหรับการเรียนการสอน
 
 - มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ทางด้านคอมพิว เตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความลับของทางราชการ
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://op.mutto.ac.th/person/ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0-3835-8137 ต่อ 8407 หรือที่เว็บไซต์ http://mutto.ac.th/person/
 
 หมายเหตุ ทุกตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนและต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 
 - สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษาภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติว่าสำเร็จการศึกษา ภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม จำนวน 1 ฉบับ
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 - ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com