เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

แนวข้อสอบ จัดเก็บรายได้

 
แนวข้อสอบ จัดเก็บรายได้

1.   พ.ร.บ.  ภาษีโรงเรือนและที่ดินใช้บังคับเมื่อ????ตอบ ข.

    ก.  1  มกราคม  พ.ศ.  2475                

      ข.  1  เมษายน  พ.ศ.  2475

      ค.  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2475               

      ง.  1  มกราคม  พ.ศ. 2476

2.   ?ผู้รับประเมิน?  หมายความว่า ???ตอบ ง.

    ก.  ผู้เสียภาษี                                   

    ข.  ผู้ให้เช่าทรัพย์สิน

    ค.  ผู้เช่าทรัพย์สิน                              

    ง.  บุคคลผู้พึงชำระค่าภาษี

3.   ?พนักงานเก็บภาษี?  ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน  หมายถึง???ตอบ ง.

    ก.  พนักงานประเมินภาษี                                

    ข.  พนักงานเร่งรัดภาษี

    ค.  พนักงานจัดเก็บเร่งรัดให้ชำระค่าภาษี                

    ง.  พนักงานจัดเก็บรับชำระรวมทั้งเร่งรัดให้ชำระค่าภาษี

4.   ทรัพย์สินต่อไปนี้  ข้อใดต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ.....ตอบ ง.

    ก.  แพที่คนใช้อยู่อาศัย                                  

    ข.  ตึกแถวอาคารพาณิชย์

    ค.  โกดังเก็บสินค้าไม่มีคนอยู่อาศัย              

    ง.  ถูกทุกข้อ

5.   ข้อต่อไปนี้มีโรงเรือนประเภทใดบ้าง  ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือน....ตอบ ง.

    ก.  โรงเรือนที่ให้ญาติอยู่อาศัยไม่เก็บค่าเช่า              

    ข.  โรงเรือนที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้า

    ค.  โรงเรือนที่ใช้เก็บสินค้า                             

    ง.  ไม่มีข้อใดถูก

6.   ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น... ตอบ ข. 

    ก.  1  ประเภท                ข.  2  ประเภท       ค.  3  ประเภท          ง.  4  ประเภท

7.   รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน  คือ...ตอบ ค.

    ก.  รมต.  การคลัง                              

    ข.  รมต. มหาดไทย

    ค.  รมต. การคลังและมหาดไทย                

    ง.  ไม่มีข้อใดถูก

 
 


@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่