เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

ผุด‘สวนสันติภาพ’ศรีสะเกษเสริมหมู่บ้านช่อสะอาดบ้าน
พระเครื่อง
IP : 182.53.208.179


21 ธ.ค. 2557
เวลา 11:12:31 น.

ผุด‘สวนสันติภาพ’ศรีสะเกษเสริมหมู่บ้านช่อสะอาดบ้าน

ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับการปรับโครงสร้างบ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านช่อสะอาดต้นแบบปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่นระดับรากหญ้า ตามโครงการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
ป.ป.ช.ได้มอบหมายให้นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) หัวหน้าโครงการหลักสูตรปริญญาโทสันติศึกษา รวมอยู่ด้วย ค้นคว้าวิจัยต้นแบบของ "หมู่บ้านช่อสะอาด" ภายใต้หัวข้อเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด : ศึกษาวิเคราะห์หมู่บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ"
ขณะนี้การค้นคว้าวิจัยเสร็จสิ้นลงแล้วได้สรุปและนำเสนอในรูปแบบจัดเวทีสัมมนาสาธารณะที่ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ย.2557ที่ผ่านมา โดยพระมหาหรรษาได้เป็นผู้นำเสนอความว่า นยปส. รุ่นที่ 5 ที่ประกอบด้วยปลัดกระทรวงฯ อธิบดี ผู้ว่าฯ ซีอีโอ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านท่าคอยนางศึกษาและพัฒนาร่วมกันกว่า 4 เดือน ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ และ 18 กิจกรรม พัฒนาคนในหมู่บ้านให้มีความสะอาดซื่อสัตย์สุจริต ทั้งทางกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดจึงยึดหลักที่ว่า "ความสะอาดของหมู่บ้าน คือ จุดเริ่มต้นของความสะอาดในสังคมและประเทศชาติ"
กล่าวคือเป็นการพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน หรือ "บวร" ไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้สามารถศึกษาในรายละเอียดได้ที่ http://www.komchadluek.net/detail/20141120/196279/คลอดต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาดปลอดโกง.html
นอกจากจะมีการปรับโครงสร้างพื้นที่ของบ้านทั้งคน และพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ "บวร" แล้ว พระมหาหรรษายังได้ทำเรื่องขอหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ ที่ภิกษุณีสังฆมิตตา ลูกสาวของพระเจ้าอโศก ได้อัญเชิญมาประเทศศรีลังกาในปี พ.ศ. 300 จากประเทศรีลังกา และบัดนี้ได้อัญเชิญมาปลูก ณ ลานวัด ลานธรรม และลานใจ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ชาวบ้านท่าคอยนาง และใกล้เคียง เพื่อให้บ้านท่าคอยนางได้กลายเป็น "แดนดินถิ่นโพธิธรรม" เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2557 (http://www.komchadluek.net/detail/20141104/195284/อิ่มบุญ!ทอดกฐินช่อสะอาดปลูกหน่อศรีมหาโพธิ์.html)
ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง "ลานวัด ลานธรรม ลานใจ" ที่มีพระศรีมหาโพธิ์เป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งพระมหาหรรษาระบุในเฟซบุ๊ก Hansa Dhammahaso ความโดยสรุปว่า "ลานวัด ลานธรรม ลานใจ" แห่งนี้ยังมีเป้าหมายจัดทำเป็น "สวนสันติภาพ" ภายใต้โครงการบวรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ถวายปัจจัยสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท Landmark หรือจุดสนใจที่เป็นศูนย์กลาง คือ "ลานโพธิ์ลังกา" ที่รัฐบาลศรีลังกาได้จัดถวายมาปลูกเพื่อเป็นพุทธบูชา
พื้นที่รอบต้นโพธิ์ได้รับการออกแบบให้เป็น 8 เหลี่ยมอันหมายถึง "มรรค 8" ผู้ใดเดินตามมรรค 8 ผู้นั้นย่อมเข้าถึง "โพธิ" คือ "การตรัสรู้" ฉะนั้น พื้นที่แห่งนี้จะสะท้อนธรรมให้แก่ชุมชน และหมู่ชนที่เดินทางมาจากทิศทั้ง 4 ได้สัมผัสรสแห่งสันติธรรมที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบูชาตามมรรค 8 เพื่อเข้าถึงโพธิ หรือสันติอย่างแท้จริง
"สวนสันติภาพ"แห่งนี้จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ธ.ค.2557 โดยนายสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนาบประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และจะร่วมกันมปลูกต้นไม้ ณ สวนสันติภาพ บนลานวัด ลานธรรม และลานใจอีกครั้ง เพื่อมอบปอดให้แก่ชุมชนช่อสะอาด
ทั้งนี้พระมหาหรรษาระบุด้วยว่า "ชีวิต 15 กว่าปีที่ผ่านมา มุ่งมั่นและตั้งใจทำงานด้านสันติในฐานะ "วิศวกรสันติภาพ" ตามกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญาอันจะพึงปรากฎมี และเป็น ผ่านงานเขียน การจัดหลักสูตร และการออกไปรับใช้สังคม มาบัดนี้ เริ่มต้นสร้าง "สวนสันติภาพ" เพื่อใช้เป็นโรงฝึกวิศวกรสันติภาพ ทั้งภายใน และภายนอก ความจริง สันติภาพจึงมิใช่การเรียนรู้เชิงทฤษฏี และแนวคิดสำนักต่างๆ หากแต่เป็นการลงพื้นที่จริง ใช้ชีวิตจริง ฝึกปฏิบัติจริง ในสถานที่จริง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งการภาวนาเพื่อสันติ การรับฟังอย่างมีสติ การพัฒนาขันติฟังผ่านการอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง การดำรงชีพ และการประกอบสัมมาชีพบนวิถีแห่งสันติ
ในสวนสันติภาพนั้น "ลานโพธิ์" จากประเทศศรีลังกาจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และสร้างแรงบันดาลใจ เพราะโพธิคือสัญลักษณ์แห่งการรู้ ตื่น และเบิกบาน จุดศูนย์กลางของการพัฒนาสันติภาพจึงหมายถึงภาวะแห่งการรู้ตื่น และเบิกบาน ถนนทุกสายในพื้นที่กว่า 3 ไร่ จึงเดินเข้าสู่จุดนี้ ลานนี้จะประกอบด้วยลานสติ เพื่อทำหน้าที่ในการดูตน และพิจารณาตนบนฐานแห่งสติ ลานขันติสำหรับฝึกความอดทน และลานสันติที่จะทำหน้าที่ในการเสริมสร้างพลังแห่งสันติให้บังเกิดดังพุทธพจน์ที่ว่า "สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี"
มุมอื่นๆ จะประกอบด้วย "มุมโนเบล" โดยจะประกอบด้วยรูปหล่อของ "วิศวกรสันติภาพ" ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พร้อมทั้งถ้อยคำต่างๆ ที่ตกผลึกจากการทำงานและสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกันนี้ จะมี "สระน้ำสันติภาพ" ที่ประกอบด้วยบัวหลากสีที่สะท้อนความหลากหลายของบัวสีต่างๆ ความหลากสีได้ก่อให้เกิดความงดงามภายในสระน้ำ ที่พร้อมจะมอบปริศนาธรรมให้แก่วิศวกรสันติภาพที่นั่งอยู่ริมขอบสระน้ำสันติภาพ
ในสวนสันติภาพจะประกอบด้วยต้นไม้หลากชนิดจากทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นไม้ในอาเซียนที่สะท้อนแง่มุมของ "Unity in Diversity" อันหมายถึง เอกภาพในความแตกต่าง ความหลากหมายของต้นไม้ในอาเซียน และต้นไม้ในภูมิภาคจะช่วยย้ำเตือนถึงความเป็น "สวนสันติภาพ" ที่ประกอบขึ้นจากความหลากหลาย แต่จะสามารถผสมผสานความหลากหลายให้อยู่ร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องท่ามกลางความแตกต่าง
สุดท้ายของมุมจะนำเสนอ "มุมนกพิราบคาบดอกบัว" อันเป็นการสะท้อนสัญลักษณ์ในเชิงบุคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐานของการทำงานร่วมกับนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา และหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาเอก ซึ่งกำลังดำเนินการร่างหลักสูตร และกำหนดกรอบการเปิดในช่วงเดือนตุลาคมปีหน้า มุมนี้จะสะท้อนจิตวิญญาณของวิศวกรสันติภาพทั้งโท และเอก เพื่อผนึกกำลังทำงานรับใช้สังคมตามแนว "สันติปณิธาน" ต่อไป"
การพัฒนาหมู่บ้านท่าคอยนางไม่ใช่เพียงเป็นการมุ่งสร้างศาสนสถานภายในวัดให้เจริญเท่านั้น แต่ยังมุ่งพัฒนาบุคคลให้กินดีอยู่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นตามแนวพุทธวิธีเพื่อพบกับความสงบที่แท้จริงควบคู่ไปด้วย ภายใต้การนำของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เข้ามาบวชเรียนศึกษาหาความรู้จนสามารถจบระดับปริญญาเอก และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และบำเพ็ญญาตัตถจิรยาพัฒนาบ้านเกิด เปลี่ยนรูปแบบเดิมๆที่เคยทำกันมา ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของการพัฒนาวัดแบบครบวงจรคือ "บวร" อีกแห่งหนึ่ง โดยอาศัยฐานความรู้เป็นสำคัญ

 เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่