เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

'มจร-ม.นาโรปะ'จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ
พระเครื่อง
IP : 182.53.218.56


22 ธ.ค. 2557
เวลา 17:53:27 น.

"มจร-ม.นาโรปะ"จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ คนไทยส่วนใหญ่กำลังวางแผนว่าจะไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนดี แต่สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ทั้งบรรพชิตและคฤหัสทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงเอกทุกวิทยาลัยเขตทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นรูป/คน มีพันธกิจและหน้าที่ต้องปฏิบัติธรรมตามพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ที่ทางมหาวิทยาลัยมีปรัชญาจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคมควบคู่กันไปด้วย
ระหว่างวันที่ 16-31 ธ.ค.นี้ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมขึ้นทั้งส่วนกลางคือที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และตามวิทยาเขตหรือตามสถานที่ปฏิบัติธรรมในสังกัดอย่างเช่น ที่มหาจุฬาอาศรม ดงพญาเย็น จ.นครราชสีมา นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มจร กำลังปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 10-24 ธ.ค. โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนี้มีบาทหลวงเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วย หรือที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโมลี เขาใหญ่ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะเดินทางไปร่วมปฏิบัติธรรมหรือบริจาคปัจจัยทำบุญข้อทานมัยก็สามารถติดต่อไปตามสถานที่ต่างๆนั้น
แต่สำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโมลีเขาใหญ่ มีความพิเศษกว่าทุกที่ เนื่องจากว่าระหว่างวันที่ 20 – 29 ธ.ค.นี้ จะเป็นการปฏิบัติธรรมแบบวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 (นานาชาติ) ครั้งที่ 1 ระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยนาโรปะ(Naropa) ที่มีสาขาทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป และนิสิต มจร ภายใต้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มจร ที่มีพระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร เป็นคณบดี มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ทั้งนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า ประชาสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม ทำให้เป็นทุกข์ ดังนั้นมนุษย์จึงเริ่มตระหนักในการหาทางพ้นทุกข์ มีความสนใจในการปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงความสุขในชีวิตมากขึ้น โดยการพยายามฝึกตนเพื่อดำรงชีวิตในโลกอย่างมีสติรู้ทันต่อสภาวการณ์เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันประกอบด้วยปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น มนุษย์จึงต้องการหาคำตอบเพื่อสนองต่อการปฏิบัติฝึกตนเองตามแนวทางที่ถูกต้องอันจะนำไปสู่ความสงบสุขภายในจิตใจมากขึ้น
ขณะเดียวกัน มจร จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีวิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้และพัฒนาจิตใจเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4 ดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 (นานาชาติ) จึงเป็นการพัฒนาตัวเองก้าวสู่การมีสติรู้ทันต่อสังคมโลก และนำหลักการ วิธีการทางพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อบริการสังคมเป็นการขยายงานทางพุทธศาสนาให้สอดรับกับการเปิดประชาคมอาเซียน และระดับนานาชาติต่อไป จึงนับเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของนิสิตเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกองคาพยพ และสร้างนวัตกรรมใหม่ในการสานสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย องค์กรในระดับนานาชาติ
โดยบริการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมโลกอย่างเป็นระบบด้วยการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และผู้ที่ผ่านประสบการณ์ปฏิบัติจริงของตน เป็นกัลยาณมิตร แนะนำเทคนิคการปฏิบัติ และร่วมปฏิบัติด้วยกัน จึงเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 อยู่แล้ว มีพัฒนาการเกื้อหนุนต่อการเผยแผ่และทำงานทางวิชาการต่อไปในระดับนานาชาติ
ดังนั้น โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ จึงจัดขึ้นด้วยศรัทธาและบูรณาการอัตลักษณ์ของนิสิตที่พึงประสงค์สู่การทำงานเพื่อบริการสังคมด้วยการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข สมดุลกับธรรมชาติ และโลกปัจจุบันได้อย่างมีสติรู้ทัน สามารถนำความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สันติสุขส่วนตน สันติภาพส่วนสังคม และเผยแผ่องค์ความรู้สู่สันติภาพโลกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตที่พึงประสงค์ต่อไป
สำหรับมหาวิทยาลัยนาโรปะนั้น เริ่มต้นที่มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในคศ. 1947 ก่อตั้งโดยเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช ผู้นำจิตวิญญาณชาวทิเบต มีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การสืบค้นสำรวจภายในตนเอง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง ซึ่งจะนำไปสู่การตระหนักรู้การหยั่งรู้ ความเปิดกว้าง ความเคารพในความเป็นมนุษย์และการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย
ทั้งนี้บทความเรื่อง"บทเรียนจากมหาวิทยาลัยนาโรปะ" เขียนโดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ได้ระบุไว้ว่า นาโรปะเป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สืบทอดคำสอนของพุทธศาสนาแนวธิเบต นิกายคากิวและนิงมา เมื่อครั้งที่จีนทำการยึดประเทศธิเบต ในปี พ.ศ. 2536 ตรุงปะจำต้องลี้ภัยออกมาตามแนวเทือกหิมาลัย มายังตอนเหนือของประเทศอินเดีย ถึงแม้กระนั้น ท่านก็ทำการเผยแพร่ธรรมมะอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับสมเด็จองค์ทะไลลามะ และอาจารย์ฝ่ายธิเบตคนอื่นๆ และในปี พ.ศ. 2509 ท่านได้รับทุนการศึกษาสปอลดิ้ง ให้ได้เข้าศึกษาด้านศาสนาเชิงเปรียบเทียบ ปรัชญาศึกษา และศิลปกรรมที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจนแตกฉาน และเข้าใจถึงความต้องการด้านจิตวิญญาณของโลกตะวันตก
ในปี พ.ศ. 2513 ท่านตรุงปะเริ่มเดินทางไปสอนธรรมมะและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาร่วม 17 ปี โดยที่ท่านได้ก่อตั้งสำนักปฏิบัติสมาธิภาวนาหลายแห่งในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป ด้วยเหตุที่ท่านมีทั้งความเป็นนักวิชาการ เป็นศิลปิน และอาจารย์สอนสมาธิภาวนา จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในโลกตะวันตก
เมื่อก่อตั้งนาโรปะขึ้นนั้น วิสัยทัศน์ทางการศึกษาของสถาบันก็คือ นาโรปะจะเป็นมหาวิทยาลัยที่หลอมรวมเอาองค์ประกอบของการสอนด้านจิตหรือภาวนา และการศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งการศึกษาแนวตะวันตก ผนวกไว้ด้วยกัน และในปี พ.ศ. 2520 ท่านตรุงปะได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติชัมบาลาขึ้นสำหรับฆารวาสผู้มีความสนใจในการปฏิบัติ

 เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่