เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

ถวายมุทิตาสักการะ‘หลวงพ่อเทียม’
พระเครื่อง
IP : 182.53.218.56


22 ธ.ค. 2557
เวลา 17:58:56 น.

ถวายมุทิตาสักการะ‘หลวงพ่อเทียม’

พระครูพิพัฒนานุกูล (หลวงพ่อเทียม นันทโก) เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) โอกาสนี้ คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานถวายมุทิตาสักการะ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย และพุทธศาสนิกชนร่วมในงานนี้โดยทั่วกัน สอบถามโทร.๐-๒๒๘๒-๐๔๘๙, ๐๘-๑๓๑๘-๑๖๐๙
พระครูพิพัฒนานุกูล (หลวงพ่อเทียม นนุทโก) น.ธ.เอก ป.ธ.๔ พ.ม., ศษ.บ., เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. สถานะเดิม “เทียม มหาชูสกุล” เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๕ ณ บ้านหมู่ ๒ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๐๗ ณ วัดตะเคียน ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีพระครูสังวรวิริยโสภณ วัดตะเคียน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาสำลี อุตตโม วัดตะเคียน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการน้อย ถาวโร วัดกุดม่วง ต.ตะเคียน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
วิทยฐานะ ปี ๒๔๙๖ จบชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาล ๗ วัดเทพคงคา...พ.ศ.๒๕๑๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดตะเคียน คณะจังหวัดนครราชสีมา...ปี ๒๕๑๕ สอบได้ ป.ธ.๓ วัดอิสาน คณะจังหวัดนครราชสีมา...ปี ๒๕๑๕ สอบเทียบได้ชั้นประถมปีที่ ๗ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา...ปี ๒๕๑๗ สอบได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓) โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดพระนารายณ์มหาราช จ.นครราชสีมา...ปี ๒๕๒๓ สอบได้ ป.ธ.๔ สำนักเรียนวัดสามพระยา กทม...ปี ๒๕๒๔ สอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.)…ปี ๒๕๒๗ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ...ปี ๒๕๓๒ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานด้านการปกครอง...ปี ๒๕๒๗ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส...ปี ๒๕๓๖ เป็นพระวิทยาธิการแขวงวัดสามพระยา....ปี ๒๕๔๑ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส...ปี ๒๕๔๔ เป็นพระกรรมวาจาจารย์...ปี ๒๕๔๗ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส...ปี ๒๕๕๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส
งานด้านการศึกษา...ปี ๒๕๑๕ เป็นครูสอนปริยัติธรรม...ปี ๒๕๑๙ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง...ปี ๒๕๒๓ สอนปริยัติธรรมประจำสำนักศึกษาวัดใหม่อมตรส ถึงปัจจุบัน
งานส่งเสริมด้านการศึกษา...สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เสริมแรงบวกโดยมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ทุกระดับชั้น นักธรรมชั้นละ ๑,๐๐๐ บาท บาลีประโยคละ ๑,๐๐๐ บาท ประโยค ป.ธ. ๙ มอบให้ ๑๐,๐๐๐บาท และจัดงานฉลอง มอบทุนในวันวิสาขบูชาของทุกปี พร้อมนักเรียนโรงเรียนที่ได้รับทุนสงเคราะห์
งานด้านการศึกษาสงเคราะห์...ตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียน นักศึกษา ทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน ได้เพิ่มทุนการแจกทุนทุกปี ทั้งทุนในนามวัดและสังฆาธิการในวัด
งานด้านการเผยแผ่...มีการแสดงพระธรรมเทศนา ทุกวันพระตลอดปี... บรรยายธรรมในวันสำคัญ วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันเฉลิมพระชนพรรษา ทำบุญเลี้ยงพระ ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันอาสาฬบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานสาธารณูปโภค...ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙-๒๕๕๑ รวมงานก่อสร้างและงานบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งภายในและภายนอก จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๑,๔๖๒,๖๔๐ บาท
ปี ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน กำลังดำเนินการก่อสร้าง “ศาลาอมตมงคลรังสี” ๓ ชั้น งบการก่อสร้าง ประมาณ ๓๐ ล้านบาท ชั้นล่างเพื่อใช้งานอเนกประสงค์ ชั้นสองสำหรับอุบาสกอุบาสิกาใช้ในการปฏิบัติธรรม และชั้นสามเพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์ของวัด
งานด้านการอบรม...ปี ๒๕๒๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส ได้ดูแลงานทุกอย่างภายในวัด รวมถึงงานการคณะสงฆ์อย่างเต็มความสามารถ การเผยแผ่กิจการคณะสงฆ์ การปฏิบัติธรรมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้สวดพระปาฏิโมกข์ประจำเสมอมาถึงปัจจุบัน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
สมณศักดิ์...ปี ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูพิพัฒนานุกูล” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ผจร.)... ปี ๒๕๔๑ เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.)...ปี ๒๕๕๑ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี (จร.ชต.)...ปี ๒๕๕๒ ได้รับพระราชเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก (จร.ชอ.)...ปี ๒๕๕๗ ได้รับพระราชเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.)
พระครูพิพัฒนานุกูล (หลวงพ่อเทียม นันทโก) เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส เป็นพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณธรรม ที่ได้ศึกษาสรรพวิชามาจากหลายสำนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก หลวงพ่อแสง วัดหนองเขวา พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองโคราช

 เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่