เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

ไหว้พระประจำปีเกิดปีจอ ไหว้พระตามปีเกิด ปีจอ ปีหมา
พระเครื่อง
IP : 182.53.213.123


29 ธ.ค. 2557
เวลา 23:22:11 น.

ไหว้พระประจำปีเกิดปีจอ ไหว้พระตามปีเกิด

ปีจอ ปีหมา

ปีจอ (หมา) หลวงพ่อวัดป่างิ้ว วัดป่างิ้ว จังหวัดเชียงราย
ประวัติหลวงพ่อวัดป่างิ้ว
ชั้นและชนิดของวัด
วัดป่างิ้ว เป็นวัดราษฎร์
ที่ตั้ง/สังกัด
วัดป่างิ้ว ตามเลขทะเบียนที่ ๓๐๑ ปัจจุบันคือ ๓๐๐ ตั้งอยู่ ณ ถนนสายหลัก เส้นทางสายพหลโยธิน เชียงใหม่-เชียงราย หมู่ที่ ๑ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๗๐
มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา ตามโฉนดที่ดิน น.ส.๓ ส.ค.๑

ไหว้พระประจำปีเกิดปีจอ ไหว้พระตามปีเกิด ปีจอ ปีหมา หลวงพ่อวัดป่างิ้ว วัดป่างิ้ว จังหวัดเชียงราย


เลขที่ ๔๕๔-๔๕๕ ลักษณะพื้นที่ราบเรียบสี่เหลี่ยม มีอาณาเขตอุปจาร(ติดต่อ)ดังนี้
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๕ วา ๓ ศอก จรดถนนพหลโยธิน
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ๓ ศอก จรดที่ดิน นายแก่น โกฏิ์จันทร์
ทิศเหนือ มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ๓ ศอก จรดทางเข้าหมู่บ้านป่างิ้ว-ฮ่างต่ำ
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ๓ ศอก จรดลำเหมือง
วัดป่างิ้วสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๑
ที่ธรณีสงฆ์
วัดป่างิ้ว มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา (ไม่รวมที่ดินที่ตั้งวัดดังกล่าวมา) ตามโฉนดที่ดิน น.ส.๓
ส.ค.๑ เลขที่ ๔๕๖-๔๙๔๗-๔๙๔๑ เป็นพื้นที่ราบเรียบ มีหมู่บ้านและถนนล้อมรอบทั้ง ๔ ทิศ ตั้งอยู่ ณ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
ประวัติผู้สร้างวัด
เมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว มี ๓ ตระกูลใหญ่ เป็นผู้บุกเบิกก่อสร้างวัดป่างิ้วขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยนั้น ๓ ตระกูลใหญ่คือ
๑. ตระกูล พญาผาบ ได้แก่ ผาบมณี, ผาบเต๋จ๊ะ, และ ผาบสุวรรณ
๒. ตระกูล พญาขันธ์ ได้แก่ ตระกูล ธนะชัยขันธ์
๓. ตระกูล ท้าวเสมอใจ ได้แก่ ตระกูล ใจเสมอ
ทั้ง ๓ ตระกูลได้อพยพมาจากเชียงใหม่ พร้อมด้วยบริวาร ได้มาตั้งถิ่นฐานทำการบุกเบิกก่อสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ณ บริเวณหมู่บ้านป่างิ้ว
ทั้ง ๓ ตระกูลมีความผูกพันกันมา เป็นเวลาช้านาน เคยได้อยู่ด้วยกัน ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงข้างกันมาโดยตลอด กอปรกับทั้ง ๓ ตระกูลนี้
เป็นผู้ที่มีความเคารพนับถือศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา และเคร่งครัดในความเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันบุกเบิกก่อสร้างวัดป่างิ้วขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธสาสนา
อย่างมากมายมหาศาลเหลือที่จะพรรณนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
นับได้ว่าท่านเหล่านั้นได้สร้างคุณงามความดีเป็นคุณูปการฝากไว้ ในโลกนี้ ในพระพุทธศาสนาให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงตลอดกาลนาน
ต่อมาประมาณ ๑๕๐ ปี มีอุบาสกยานะ (ทิดยานะ หรือ หนานยานะ) ได้มีกุศลเจตนาศรัทธาอันแรงกล้าในบวรพระพุทธศาสนา ได้เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดป่างิ้ว ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม ขึ้นมาใหม่เรื่อยมา และมีการพัฒนาดูแลจากเจ้าอาวาสวัดลำดับที่ ๒ เรื่อยมาจนถึงลำดับที่ ๑๙ ถึงยุคสมัยของพระเดชพระคุณ พระสุนทรปริยัติวิกรม (ทรัพย์ นรินฺโท) ได้เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ และจัดซื้อที่ดินขยายที่ดินของวัด ซึ่งเป็นศาสนสมบัติ ของวัดป่างิ้วจนถึงปัจจุบันนี้ วัดป่างิ้ว แม้ว่าจะเป็นวัดธรรมดาชนิดสามัญ (วัดราษฎร์) ได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองก้าวสู่ยุคทองตั้งแต่ ปี ๒๕๑๕ โดยพระเดชพระคุณ พระครูพิศาลนครกิจ เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า เจ้าอาวาสวัดเฟือยไฮ พร้อมทั้งคณะกรรมการของวัด
ได้ไปนิมนต์ พระมหาทรัพย์ นรินฺโท (ปัจจุบันคือ พระสุนทรปริยัติวิกรม) ให้มาบุกเบิกพัฒนานำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด ทั้งด้านการพัฒนาศาสนาบุคคล ด้วยการจัดตั้งสำนักเรียนวัดป่างิ้ว เปิดการศึกษาทั้งแผนกธรรมและบาลี เปิดการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำหรับเยาวชนทั่วไป และเปิดโรงเรียนอนุบาลของวัดป่างิ้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการศึกษาภาษาบาลีทั่วประเทศต้องรู้จักสำนักเรียนวัดป่างิ้วเป็นอย่างดี เนื่องจากได้ผลิตนักปราชญ์ ราชบัณฑิต และมหาเปรียญมากมาย จนได้รับรางวัลประเภท “สำนักเรียนดีเด่น”
จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ และมีความเจริญรุ่งเรืองมาจวบบั้นปลายชีวิตของเจ้าสำนักเรียน จนถึงปัจจุบัน

 เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่