เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

สามัคคีประเทศไทย
พระเครื่อง
IP : 182.53.215.192


3 ม.ค. 2558
เวลา 19:20:09 น.

สามัคคีประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงมีพระราชดำรัสเรื่องรู้รักสามัคคี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๔ ความว่า

“คนไทยนี้ ความจริงรู้รักสามัคคี ถึงอยู่ได้จนทุกวันนี้ ถ้าไม่รู้รักสามัคคี อยู่ไม่ได้ แต่ก่อนนี้เมื่อ ๔๐ หรือ ๕๐ ปีก่อน ประชากรประเทศไทยมีประมาณ ๑๘ ล้านคน เดี๋ยวนี้มีมากขึ้น สามเท่า มีมากกว่า ๕๔ ล้านคน จวนจะ ๖๐ ล้าน การที่จะรู้จักสามัคคี ก็ลำบากมาก เพราะคนมาก ๆ รู้จักกันทั่วถึงไม่ค่อยได้ แต่รู้รักสามัคคีควรจะใช้ได้ เพราะหมายความว่า ทุกคนถือว่าตนเป็นคนไทย มีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ทุกคนรู้ว่าต้องมีความสามัคคี ‘รู้’ ก็คือ ‘ทราบ’ ทราบความหมายของสามัคคี ‘รัก’ คือ ‘นิยม’ นิยมความสามัคคี....”

เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ทรงมีพระราชดำรัสเรื่องคุณธรรม ๔ ประการ พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ดังนี้

“ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พร้อมพรั่งด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคำอวยพร และการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษทั้งรัฐบาลที่ได้จัดงานครั้งนี้ได้เรียบร้อยงดงาม น้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทย ที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้ น่าปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต่ละคนได้แสดงออกและตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุก ๆ คนที่มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายนี้ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง สืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง คุณธรรมสี่ประการ

ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน
ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตน อยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน
ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผล

หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพร้อมมูลอยู่ในภายในใจของคนไทย ก็มั่นใจได้ว่า ประเทศชาติไทยจะดำรงมั่งคงอยู่ตลอดไปได้

จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสาย เพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยพระราชหฤทัยกอปรด้วย พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ จึงทรงเป็นที่เคารพสักการะเทิดทูนของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทย มีการแตกแยกแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ยากที่จะเยียวยาแก้ไขให้ยุติได้โดยเร็ว สมควรอย่างสูงยิ่งที่ประชาชนชาวไทยที่เป็นพสกนิกรของพระองค์ จงปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสรู้รักสามัคคี และคุณธรรม ๔ ประการ ที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อความรัก ความสามัคคีปรองดอง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายในประเทศไทย ตามนัยของเพลงสามัคคีชุมนุม ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล ณ อยุธยา) ซึ่งเนื้อร้องของเพลงอธิบายความหมายของความสามัคคีอย่างดียิ่ง สุดที่จะพรรณนา ดังนี้

พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรักสมัครสมาน
ล้วนมิตรจิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม
อันความกลมเกลียว (สร้อย) นั่นเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี..
..กิจใด ธ ประสงค์มี ร่วมใจภักดีต่อพระจอมสยาม
พร้อมพรึบ ดังมือเดียว ยามยากเห็นง่าย บ่หน่าย บ่วาง
(สร้อย)
ที่หนักก็จักเบาคลาย ที่อันตรายก็ขจัดขัดขวาง
สนองพระเดชบ่จางกตเวทิคุณพระกรุณา
(สร้อย)
สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิดพระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนาปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน
อันความกลมเกลียว (สร้อย) นั่นเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี..
ขออาราธนาคุณพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ เทวดานุภาพ

ขอความสุขสวัสดีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
จงปรากฏแก่ประเทศไทยโดยฉับพลันด้วยเทอญ

 เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่