เครื่องรางของขลัง แนะนำ
1.ของเสน่ห์ เสริมความรัก คู่รัก คลิกที่นี่
2.
ของให้โชคเสริมหวย งาน เงิน คลิกที่นี่
3.
วัตถุมงคลมาใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่
4.
วัตถุมงคลทั้งหมดคลิกที่นี่


คอลัมน์พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล วัตถุมงคล พระสมเด็จ พระกรุ พระเก่า พระผง พระแจกฟรี มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก เพชรหน้าทั่ง เหล็กไหล7สี

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

จากพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา
พระเครื่อง
IP : 182.53.215.192


3 ม.ค. 2558
เวลา 20:10:33 น.

จากพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2552 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจของผู้นำชาวพุทธนานาชาติทั้งหลาย

ในพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา ความสำคัญตอนหนึ่งว่า

“...องค์การสหประชาชาติเห็นว่าพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะให้ความร่มเย็นและอบอุ่นแก่ชาวโลก จึงได้มีมติเอกฉันท์ร่วมกัน ในการประชุมซึ่งมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในองค์การสหประชาชาติ ที่ต่างศาสนา แต่ก็ยอมรับว่า คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประเสริฐยิ่ง ที่ทำให้เกิดผลคือ ความสงบร่มเย็นและความอบอุ่นแก่โลก และได้มีผู้นำศาสนาต่างๆ ได้เคยเข้ามาประชุมในประเทศไทย และได้แสดงความเห็นอีกวาระหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นำของศาสนาต่างๆเพราะเป็นศาสนาที่เป็นสากลจริงๆ ผู้ที่เข้าใจในพระธรรมคำสอนก็จะสามารถเชื่อมประสานกันได้ ไม่ว่าชนชาติใด ภาษาใด ศาสนาใด ถือว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันซึ่งเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นในภายหลังในบรรดามนุษยชาติว่าเราต้องอยู่ร่วมกันในโลกด้วย ความสงบร่มเย็น ไม่ใช่อยู่กันด้วยการแก่งแย่งและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ แต่มนุษยชาติต้องการเหมือนกันก็คือความสงบร่มเย็น และ ความอบอุ่น ท่านทั้งหลายเข้าใจในเรื่องนี้ดี ในวันนี้จึงได้เดินทางมาร่วมประชุม ซึ่งปรากฎจากประเทศต่างๆถึง 80ประเทศ...ในประเทศไทยมีองค์พระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ ยกย่องพระพุทธศาสนา และปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยมาโดยลำดับ ตั้งแต่เกิดประเทศไทยขึ้นในโลก พระมหากษัตริย์ไทยยกย่องพระพุทธศาสนาและทรงส่งเสริมโดยประการต่างๆ เป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพระพุทธศาสนา ในการประชุมครั้งนี้รัฐบาลไทยยังได้ให้การสนับสนุน โดยประการต่างๆแม้แต่ที่จะให้ชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีผู้แทนมาประชุมได้เห็นภาพของการประชุม จึงมีการถ่ายทอดสดของการประชุมแพร่ไปทั่วโลกก็ด้วยความสนับสนุนส่งเสริมของรัฐบาล...”

ในส่วนของรัฐบาลโดยพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดวันวิสาขบูชา ความสำคัญตอนหนึ่งว่า“...พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถนำไปเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ โดยเฉพาะหลักอหิงสา คือ การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อย่างน้อยที่สุดถ้าหากเรารักษาศีล 5 ให้ครบบริบูรณ์ได้ คือ การไม่เบียดเบียนเข่นฆ่ากัน ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดทางเพศ ไม่โกหกหลอกลวง และไม่เสพสิ่งเสพติดของมึนเมา ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้โลกนี้เกิดสันติสุขและสันติภาพได้

นอกจากนั้น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชน ชาวไทย ซึ่งเน้นเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักทางสายกลาง หรือ “มัชฌิมาปฏิปทา”ของพระพุทธศาสนา ที่เน้นการพัฒนาชีวิตและสังคมให้ครบมิติทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านศีล ได้แก่ มิติด้านร่างกาย สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ด้านจิตใจ ได้แก่ มิติด้านการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ให้มีความสงบเยือกเย็น มีเมตตากรุณา เป็นต้น และด้านปัญญา ได้แก่มิติด้านภูมิปัญญา ความเฉลียวฉลาด สามารถมองโลกและชีวิตอย่างรู้เท่าทัน การพัฒนาแบบทางสายกลางนี้เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม เพราะประสานมิติชีวิตทุกด้านเข้าด้วยกัน ไม่แยกส่วนหรือสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งในการนำมาปรับใช้แก้ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกปัจจุบัน...”เป็นเพียงสาระสำคัญบางตอนที่ได้มาจากพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลกปีนี้ครับ.

 เพิ่มเพื่อนทางไลน์
เพิ่มเพื่อนทางไลน์

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ไอดีไลน์ @line55
สแกน QR Code ด้านล่างนี้


+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น

- สำหรับสมาชิกจะสามารถแนบไฟล์ได้
- บุคคลทั่วไป หากอยากได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ คลิก
สมัครสมาชิก เลย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์


แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 400 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 400 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *

แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่