โหวตเลขรายวัน
วันที่ 17/11/2561

เริ่ม 17/11/2561 ถึง 17/11/2561 เวลา 16:20:00
เลขเด็ดที่ได้รับการโหวตสูงสุด
ประจำวันนี้
เด่นบน
5
เด่นล่าง
2
2 ตัวบน
50
2 ตัวล่าง
78
ป้อนเลขเด็ดเพื่อโหวตเลขรายวัน
โหวตซ้ำได้ทุก 30 นาที
โหวตแล้วจะเป็นช่องสีเทา
เด่นบน
เด่นล่าง
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
ดูผลโหวตทั้งหมด