เว็บไซต์ Goosiam.com เปิดให้ผู้สนใจลงทุนร่วมธุรกิจดังนี้
1. เป็นหุ้นส่วนกิจการเว็บไซต์  1,xxx,xxx บาท
2. เทคโอเวอร์กิจการเว็บไซต์  x,xxx,xxx บาท
3. นำสินค้าที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหามาขายบนเว็บไซต์
4. รวมกิจการเว็บไซต์  เช่น เว็บ XXXX.com  ยุบรวมกิจการกับ เว็บ Goosiam.com  รายได้ตกลง เซ็นสัญญาหุ้นส่วน


ท่านที่มีความสนใจ สามารถโทรสนทนากับเจ้าของเว็บไซต์ได้โดยตรงที่
เบอร์ 0898608818 คุณกลาง  เวลา 10.00 น. - 15.00 น. เท่านั้น